HELP2MAN(1) Корисничке наредбе HELP2MAN(1)

НАЗИВ

help2man - ствара страницу упутства

УВОД

help2man [ОПЦИЈА]... ИЗВРШНИ

ОПИС

„help2man“ ствара странице упутства из „--help“ и „--version“ излаза.

опис пасуса НАЗИВ
број одељка за страницу упутства (1, 6, 8)
назив упутства (Корисничке наредбе, ...)
извор програма (3ЦЦ, Дебијан, ...)
бира локалитет (основно је "C")
укључује материјал из „ДАТОТЕКЕ“
укључује материјал из ДАТОТЕКЕ ако постоји
шаље излаз у ДАТОТЕКУ
назив Тексинфо упутства
потискује указивач на Тексинфо упутства
искључује „lt-“ из назива програма
исписује ову помоћ, затим излази
исписује број издања, затим излази

ИЗВРШНИ треба да прихвати „--help“ и „--version“ опције и да произведе излаз на стандардном излазу иако алтернативе могу бити наведене користећи:

ниска опције помоћи
ниска опције издања
ниска издања
укључује стандардну грешку при обради излаза опције

Грешке пријавите на <bug-help2man@gnu.org>.

Ауторска права © 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022 Задужбина слободног софтвера, Инц. Ово је слободан софтвер; погледајте извор за услове умножавања. Нема НИКАКВЕ гаранције; чак ни за ТРЖИШНУ ВРЕДНОСТ или ПРИЛАГОЂЕНОСТИ ПОСЕБНОЈ НАМЕНИ.

Написао је Брендан О'Деа <bod@debian.org>

УКЉУЧИ ДАТОТЕКЕ

Додатни материјал може бити укључен у створени резултат употребом --include и --opt-include опцијом. Облик је једноставан:


[одељак]
текст


/шаблон/
текст

Блокови дословног *рофф текста су уметнути у резултату било на почетку датог [одељка] (неосетљив на величину слова), или након поклапања пасуса са /шаблоном/.

Шаблони користе синтаксу регуларног израза Перла и за њима могу да стоје i, s или m измењивачи (погледајте perlre(1)).

Редови пре првог одељка или шаблона који почињу са „-“ се обрађују као опције. Све остало се немо занемарује и може бити коришћено за напомене, РЦС кључне речи и слично.

Поредак резултата одељка (за оне укључене) је:


НАЗИВ
УВОД
ОПИС
ОПЦИЈЕ
остало
ОКРУЖЕЊЕ
ДАТОТЕКЕ
ПРИМЕРИ
АУТОР
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА
АУТОРСКА ПРАВА
ПОГЛЕДАЈТЕ ТАКОЂЕ

Сваки [НАЗИВ] или [УВОД] одељак који се појави у датотеци укључивања ће заменити оно што је самостално произведено (ипак можете још увек да прескочите модел са --name ако је затражено).

Остали одељци су прикачени самостално произведеном резултату за стандардне одељке дате изнад, или укључени у осталим (изнад) по редоследу како су проналажени у датотеци укључивања.

Постављање текста унутар одељка може изричито бити затражено употребом реченице [<section], [=section] или [>section] да поставите додатни текст пре, уместо, или након основног излаза појединачно.

ДОСТУПНОСТ

Најновије издање ове расподеле је доступно на мрежи са:


ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

ПОГЛЕДАЈТЕ ТАКОЂЕ

Потпуна документација за help2man је одржавана као Тексинфо упутство. Ако су info и help2man исправно инсталирани на вашем сајту, наредба

info help2man

треба да вам да приступ потпуном упутству.

децембар 2022. GNU help2man 1.49.3