HELP2MAN(1) Brugerkommandoer HELP2MAN(1)

help2man - opret en simpel manualside

help2man [TILVALG]... KØRBAR

»help2man« opretter en manualside fra »--help« og »--version«.

beskrivelse for NAVN-paragraffen
sektionsnummer for manualsiden (1, 6, 8)
navn på manualside (brugerkommandoer, ...)
programmets oprindelse (FSF, Debian, ...)
Vælg sprog (standard »C«)
inkluder materiale fra »FIL«
inkluder materiale fra »FIL«, hvis den findes
send resultat til »FIL«
Texinfo-manualens navn
Udelad henvisning til Texinfo-manual
udskriv denne hjælpebesked og afslut
udskriv versionsnummer og afslut

KØRBAR skal understøtte tilvalgene »--help« og »--version« og sende deres resultat til standardud, dog kan alternativer angives via:

hjælpetilvalgsstreng
versionstilvalgsstreng
versionstreng
inkluder stderr når tilvalgsuddata fortolkes

Rapporter fejl til <bug-help2man@gnu.org>.

Ophavsret 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022 Free Software Foundation, Inc. Dette er et frit program; se kildekoden for kopieringsbetingelser. Der gives INGEN garanti; end ikke for SALGBARHED eller EGNETHED FOR ET BESTEMT FORMÅL.

Yderligere materiale kan inkluderes i de oprettede uddata med --include og --opt-include tilvalgene. Formatet er simpelt:


[afsnit]
tekst


/mønster/
tekst

Blokke med ordret *roff-tekst indsættet i resultatet enten i begyndelsen af det angivne [afsnit] (versalfølsom), eller efter en paragraf der matcher /mønster/.

Mønstre bruger Perls normale udtrykssyntaks og kan følges af i, s eller m modifikationer (se perlre(1)).

Linjer før det første afsnit eller mønster, som begynder med »-« behandles som tilvalg. Alt andet ignoreres i stilhed og kan bruges for kommentarer, RCS-nøgleord og lignende.

Rækkefølgen for afsnit (for dem inkluderet) er:


NAVN
SYNOPSIS
BESKRIVELSE
TILVALG
andet
MILJØ
FILER
EKSEMPLER
FORFATTER
FEJLRAPPORTER
OPHAVSRET
SE OGSÅ

Alle [NAVN] eller [SYNOPSIS] afsnit der fremgår af inkluderingsfilen vil erstatte, hvad der ellers ville blive automatisk oprettet (selvom du stadig kan overskrive dette med --name hvis ønsket).

Andre afsnit er foranstillet til det automatisk fremstillede for standardafsnittene angivet ovenfor, eller inkluderet i andet (over) i rækkefølgen de blev mødt i inkluderingsfilen.

Placering af tekst inden i afsnittet kan eksplicit blive efterspurgt ved at bruge syntaksen [<afsnit], [=afsnit] eller [>afsnit] til at erstatte den ekstra tekst før, i stedet for, eller efter standarduddata respektivt.

Den seneste version af denne distribution er tilgængelig på nettet fra:


ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

Skrevet af Brendan O'Dea <bod@debian.org>

Den fulde dokumentation for help2man vedligeholdes som Texinfo-manual. Hvis info og help2man programmerne er korrekt installeret på din side, bør kommandoen

info help2man

give dig adgang til hele manualen.

december 2022 GNU help2man 1.49.3