HELP2MAN(1) Comenzi pentru utilizator HELP2MAN(1)

help2man - generează o pagină de manual simplă

help2man [OPȚIUNE]... EXECUTABIL

«help2man» generează o pagină de manual din ieșirile „--help” și „--version”.

descrierea paragrafului NUME
numărul secțiunii pentru pagina manualului (1, 6, 8)
numele manualului (Comenzi pentru utilizator, ...)
sursa programului (FSF, Debian, ...)
selectează localizarea (implicit „C”)
include material din „FIȘIER”
include material din „FIȘIER” dacă acesta există
scrie ieșirea în „FIȘIER”
numele manualului Texinfo
suprimă indicatorul către manualul Texinfo
exclude „lt-” din numele programului
afișează acest ajutor, apoi iese
afișează numărul versiunii, apoi iese

EXECUTABIL ar trebui să accepte opțiunile „--help” și „--version” și să afișeze rezultatul la ieșirea standard, dar opțiuni alternative pot fi specificate folosind:

șir pentru opțiunea de ajutor
șir pentru opțiunea de versiune
șir pentru versiune
include ieșirea de eroare standard atunci când analizează rezultatul opțiunii

Material suplimentar poate fi inclus în ieșirea generată cu opțiunile --include și --opt-include
Formatul este simplu:


[secțiune]
text


/model/
text

Blocurile de text *roff textual sunt inserate în ieșire fie la începutul [secțiunii] date (fără să facă distincție între majuscule și minuscule), fie după un paragraf ce corespunde cu un /model/.

Modelele folosesc sintaxa expresiilor regulate Perl și pot fi urmate de modificatorii i, s sau m (consultați perlre(1)).

Liniile dinaintea primei secțiuni sau model care încep cu „-” sunt procesate ca opțiuni. Orice altceva este ignorat în tăcere și poate fi folosit pentru comentarii, cuvinte cheie RCS și altele asemenea.

Ordinea de ieșire a secțiunilor (pentru cele incluse) este:


NUME
REZUMAT
DESCRIERE
OPȚIUNI
altele
MEDIU
FIȘIERE
EXEMPLE
AUTOR
RAPORTAREA ERORILOR
COPYRIGHT
CONSULTAȚI DE ASEMENEA

Orice secțiune [NUME] sau [REZUMAT] care apare în fișierul de includere va înlocui ceea ce ar fi fost produs automat (dar puteți să suprascrieți prima dintre aceste secțiuni cu opțiunea --name dacă doriți).

Alte secțiuni sunt adăugate la ieșirea produsă automat pentru secțiunile standard prezentate mai sus, sau incluse în altele (mai sus) în ordinea în care au fost întâlnite în fișierul include.

Plasarea textului în secțiune poate fi solicitată în mod explicit prin utilizarea sintaxei [<section], [=section] sau [>section] pentru a plasa textul suplimentar înainte de, în loc de sau, respectiv, după ieșirea implicită.

Cea mai recentă versiune a acestei distribuții este disponibilă pe internet, la:


ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

Raportați erorile la <bug-help2man@gnu.org>.

Copyright © 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Written by Brendan O'Dea <bod@debian.org>

Documentația completă pentru help2man este menținută ca un manual Texinfo. Dacă programele «info» și «help2man» sunt instalate corect pe sistemul dumneavoastră, comanda

«info help2man»

ar trebui să vă ofere acces la manualul complet.

decembrie 2022 GNU help2man 1.49.3