GRUB-SPARC64-SETUP(8) Systemadministrationsverktyg GRUB-SPARC64-SETUP(8)

grub-sparc64-setup - set up a device to boot using GRUB

grub-sparc64-setup [FLAGGA...] ENHET

Ställ in avbilder till att starta från DEVICE.

Normalt kör du inte detta program direkt. Använd grub-install(8) istället.

gör enheten startbar som floppy (standard för fdX-enheter). Kan gå sönder på en del BIOS.
använd FIL som startavbildning [standard=boot.img]
använd FIL som kärnavbild [standard=core.img]
använd GRUB-filer i katalogen KAT [standard=//boot/grub]
installera även om problem uppstår
använd FIL som enhetsmappning [standard=//boot/grub/device.map]
Verkställ inte några reed-solomon-koder när core.img bäddas in. Detta alternativ är bara tillgängligt på x86 BIOS.
leta inte efter filsystem i ENHET
skriv ut informativa meddelanden.
-?, --help
visa denna hjälplista
ge ett kort användningsmeddelande
skriv ut programversion

Obligatoriska eller valfria argument till långa flaggor är också obligatoriska eller valfria för motsvarande korta flaggor.

ENHET måste vara en OS-enhet (exempelvis /dev/sda).

Rapportera fel till <bug-grub@gnu.org>. Skicka synpunkter på översättningen till >tp-sv@listor.tp-sv.se<.

grub-install(8), grub-mkimage(1), grub-mkrescue(1)

Den fullständiga dokumentationen för grub-sparc64-setup underhålls som en Texinfo-manual. Om programmen info och grub-sparc64-setup är ordentligt installerade på ditt system, bör kommandot

info grub-sparc64-setup

ge dig tillgång till den kompletta manualen.

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

december 2023 GRUB 2:2.12-1