GRUB-SPARC64-SETUP(8) Systemadministrasjonsverktøy GRUB-SPARC64-SETUP(8)

grub-sparc64-setup - set up a device to boot using GRUB

grub-sparc64-setup [VALG...] ENHET

Velg hvilken ENHET bilder skal startes opp fra.

Du bør vanligvis ikke kjøre dette programmet direkte. Bruk heller grub-install(8).

la enheten starte opp i diskettmodus (standard for fdX-enheter). Dette fungerer ikke med alle BIOS-er.
bruk valgt FIL som oppstartsbilde (standard: boot.img)
bruk valgt FIL som kjernebilde (standard: core.img)
bruk GRUB-filer i mappa DIR [standard=//boot/grub]
ikke stans installasjonen selv om problemer oppstår
bruk valgt FIL som enhetskart [standard=//boot/grub/device.map]
Ikke bruk reed-solomon-koder ved innbygging av core.img. Dette valget er bare tilgjengelig på x86-BIOS-mål.
ikke undersøk filsystemer på valgt ENHET
skriv ut detaljerte meldinger
-?, --help
vis denne hjelpelista
vis en kortfattet bruksanvisning
skriv ut programversjon

Valg er enten obligatoriske både for fullstendige valg og tilsvarende forkortede valg.

ENHET må være en OS-enhet (f.eks. /dev/sda).

Rapporter feil til <bug-grub@gnu.org>.

grub-install(8), grub-mkimage(1), grub-mkrescue(1)

Den fullstendige dokumentasjonen for grub-sparc64-setup opprettholdes som en Texinfo manual. Dersom info og grub-sparc64-setup programmene er riktig installert på ditt sted burde kommandoen

info grub-sparc64-setup

gi deg tilgang til hele manualen.

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Desember 2023 GRUB 2:2.12-1