GRUB-INSTALL(8) Systemadministrasjonsverktøy GRUB-INSTALL(8)

grub-install - install GRUB to a device

grub-install [VALG...] [VALG] [INSTALLASJONSENHET]

Installer GRUB på lagringsenheten.

komprimer GRUB-filer (valgfritt)
disable shim_lock verifier
bygg inn spesifikk DTB
use images and modules under DIR [default=/usr/lib/grub/<platform>]
installer SKRIFTTYPER (standard=unicode)
bare installer valgte MODULER og ting de er avhengige av (standard=alle)
bruk valgt FIL som offentlig nøkkel for signaturkontroll
[standard=/usr/share/locale]
bare installer valgte REGIONER (standard=alle)
last inn valgte MODULER på forhånd
SBAT metadata
installer TEMAER (standard=starfield)
skriv ut detaljerte meldinger
la enheten starte opp i diskettmodus (standard for fdX-enheter). Dette fungerer ikke med alle BIOS-er.
installer GRUB-bilder under mappa MAPPE/grub i stedet for mappa /boot/grub
oppstartslasterens ID. Dette valget er bare tilgjengelig på EFI og Mac.
velg komprimeringsmetoden som skal brukes på kjernebildet
diskmoduler som skal brukes (biosdisk eller innebygd). Dette valget er bare tilgjengelig på BIOS-mål.
bruk valgt MAPPE som rot av EFI-systempartisjon.
ikke stans installasjonen selv om problemer oppstår
bruk identifikasjonsfil selv hvis UUID er tilgjengelig
bruk valgt FARGE på etikett-forgrunnen
bruk valgt FARGE på etikett
bruk valgt FIL som skrifttype på etikett

--macppc-directory=DIR bruk valgt MAPPE til PPC MAC-installasjon.

ikke installer oppstartssektor
ikke oppdater NVRAM-variablene «boot-device» og «Boot*». Dette valget er bare tilgjengelig på EFI- og IEEE1275-mål.
Ikke bruk reed-solomon-koder ved innbygging av core.img. Dette valget er bare tilgjengelig på x86-BIOS-mål.
bruk STRENG som produktversjon
slett enhetskart hvis det finnes allerede
installasjonsenheten kan fjernes. Dette valget er bare tilgjengelig for EFI.
ikke undersøk filsystemer på valgt ENHET
install GRUB for TARGET platform [default=i386-pc]; available targets: arm-coreboot, arm-efi, arm-uboot, arm64-efi, i386-coreboot, i386-efi, i386-ieee1275, i386-multiboot, i386-pc, i386-qemu, i386-xen, i386-xen_pvh, ia64-efi, loongarch64-efi, mips-arc, mips-qemu_mips, mipsel-arc, mipsel-loongson, mipsel-qemu_mips, powerpc-ieee1275, riscv32-efi, riscv64-efi, sparc64-ieee1275, x86_64-efi, x86_64-xen
-?, --help
vis denne hjelpelista
vis en kortfattet bruksanvisning
skriv ut programversjon

Valg er enten obligatoriske både for fullstendige valg og tilsvarende forkortede valg.

INSTALLASJONSENHETen må være et enhetsnavn fra systemet. Bruk grub-install(8) for å kopiere GRUB-bilder til /boot/grub. Dette installerer også GRUB i oppstartssektoren på enkelte plattformer.

Rapporter feil til <bug-grub@gnu.org>.

grub-mkconfig(8), grub-mkimage(1), grub-mkrescue(1)

Den fullstendige dokumentasjonen for grub-install opprettholdes som en Texinfo manual. Dersom info og grub-install programmene er riktig installert på ditt sted burde kommandoen

info grub-install

gi deg tilgang til hele manualen.

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Desember 2023 GRUB 2:2.12-1