getw(3) Library Functions Manual getw(3)

getw, putw - intrare și ieșire de cuvinte (numere întregi)

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <stdio.h>
int getw(FILE *stream);
int putw(int w, FILE *stream);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

getw(), putw():

  Începând cu glibc 2.3.3:
    _XOPEN_SOURCE && ! (_POSIX_C_SOURCE >= 200112L)
      || /* glibc >= 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
      || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE
  Înainte de glibc 2.3.3:
    _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE || _XOPEN_SOURCE

getw() citește un cuvânt (adică un int) din stream. Este furnizată pentru compatibilitate cu SVr4. Vă recomandăm să folosiți în schimb fread(3).

putw() scrie cuvântul w (adică un int) în stream. Este furnizată pentru compatibilitate cu SVr4, dar vă recomandăm să folosiți în schimb fwrite(3).

În mod normal, getw() returnează cuvântul citit, iar putw() returnează 0. În caz de eroare, acestea returnează EOF.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
getw(), putw() Siguranța firelor MT-Safe

Niciunul.

SVr4, SUSv2.

Valoarea returnată în caz de eroare este, de asemenea, o valoare de date legitimă. ferror(3) poate fi utilizată pentru a face distincția între cele două cazuri.

ferror(3), fread(3), fwrite(3), getc(3), putc(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06