fread(3) Library Functions Manual fread(3)

fread, fwrite - intrare/ieșire a fluxurilor binare

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <stdio.h>
size_t fread(void ptr[restrict .size * .nmemb],
       size_t size, size_t nmemb,
       FILE *restrict stream);
size_t fwrite(const void ptr[restrict .size * .nmemb],
       size_t size, size_t nmemb,
       FILE *restrict stream);

Funcția fread() citește nmemb elemente de date, fiecare cu lungimea de size octeți, din fluxul indicat de stream, stocându-le la locația indicată de ptr.

Funcția fwrite() scrie nmemb elemente de date, fiecare cu o lungime de size octeți, în fluxul indicat de stream, obținându-le din locația dată de ptr.

Pentru varianta corespondentă fără blocare, a se vedea unlocked_stdio(3).

În caz de succes, fread() și fwrite() returnează numărul de elemente citite sau scrise. Acest număr este egal cu numărul de octeți transferați numai atunci când size este 1. Dacă apare o eroare sau dacă se ajunge la sfârșitul fișierului, valoarea returnată este un număr scurt de elemente (sau zero).

Indicatorul de poziție al fișierului pentru flux este avansat cu numărul de octeți citiți sau scriși cu succes.

fread() nu face distincție între end-of-file (sfârșitul de fișier) și eroare, iar apelanții trebuie să utilizeze feof(3) și ferror(3) pentru a determina ce a avut loc.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
fread(), fwrite() Siguranța firelor MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, C89.

Programul de mai jos demonstrează utilizarea fread() analizând executabilul /bin/sh ELF în modul binar și imprimând numărul magic și clasa acestuia:


$ ./a.out
ELF magic: 0x7f454c46
Class: 0x02

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define ARRAY_SIZE(arr) (sizeof(arr) / sizeof((arr)[0]))
int
main(void)
{
  FILE      *fp;
  size_t     ret;
  unsigned char buffer[4];
  fp = fopen("/bin/sh", "rb");
  if (!fp) {
    perror("fopen");
    return EXIT_FAILURE;
  }
  ret = fread(buffer, sizeof(*buffer), ARRAY_SIZE(buffer), fp);
  if (ret != ARRAY_SIZE(buffer)) {
    fprintf(stderr, "fread() a eșuat: %zu\n", ret);
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  printf("numărul magic ELF: %#04x%02x%02x%02x\n", buffer[0], buffer[1],
      buffer[2], buffer[3]);
  ret = fread(buffer, 1, 1, fp);
  if (ret != 1) {
    fprintf(stderr, "fread() a eșuat: %zu\n", ret);
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  printf("Clasa: %#04x\n", buffer[0]);
  fclose(fp);
  exit(EXIT_SUCCESS);
}

read(2), write(2), feof(3), ferror(3), unlocked_stdio(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06