getrpcent(3) Library Functions Manual getrpcent(3)

getrpcent, getrpcbyname, getrpcbynumber, setrpcent, endrpcent - obține o intrare RPC

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <netdb.h>
struct rpcent *getrpcent(void);
struct rpcent *getrpcbyname(const char *name);
struct rpcent *getrpcbynumber(int number);
void setrpcent(int stayopen);
void endrpcent(void);

Funcțiile getrpcent(), getrpcbyname() și getrpcbynumber() returnează fiecare un indicator către un obiect cu următoarea structură care conține câmpurile defalcate ale unei intrări în baza de date a numărului de program RPC.


struct rpcent {
  char *r_name;   /* numele serverului pentru acest program RPC */
  char **r_aliases; /* listă de alias */
  long  r_number;  /* numărul programului RPC */
};

Membrii acestei structuri sunt:

Numele serverului pentru acest program RPC.
O listă terminată cu NULL de nume alternative pentru programul RPC.
Numărul programului RPC pentru acest serviciu.

Funcția getrpcent() citește următoarea intrare din baza de date. Dacă este necesar, se deschide o conexiune la baza de date.

Funcția setrpcent() deschide o conexiune la baza de date și stabilește următoarea intrare la prima intrare. Dacă stayopen este diferită de zero, atunci conexiunea la baza de date nu va fi închisă între apelurile la una dintre funcțiile getrpc*().

Funcția endrpcent() închide conexiunea la baza de date.

Funcțiile getrpcbyname() și getrpcbynumber() caută secvențial de la începutul fișierului până când se găsește un nume de program RPC sau un număr de program corespunzător sau până când se întâlnește sfârșitul fișierului.

În caz de succes, getrpcent(), getrpcbyname() și getrpcbynumber() returnează un indicator la o structură rpcent alocată static. NULL este returnat în caz de sfârșit de fișier sau de eroare.

/etc/rpc
Baza de date cu numere de programe RPC.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
getrpcent(), getrpcbyname(), getrpcbynumber() Siguranța firelor MT-Unsafe
setrpcent(), endrpcent() Siguranța firelor MT-Safe locale

BSD.

BSD, Solaris.

Toate informațiile sunt conținute într-o zonă statică, deci trebuie copiate pentru a fi salvate.

getrpcent_r(3), rpc(5), rpcinfo(8), ypserv(8)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06