getprotoent(3) Library Functions Manual getprotoent(3)

getprotoent, getprotobyname, getprotobynumber, setprotoent, endprotoent - obține o intrare de protocol

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <netdb.h>
struct protoent *getprotoent(void);
struct protoent *getprotobyname(const char *name);
struct protoent *getprotobynumber(int proto);
void setprotoent(int stayopen);
void endprotoent(void);

Funcția getprotoent() citește următoarea intrare din baza de date a protocoalelor (a se vedea protocols(5)) și returnează o structură protoent care conține câmpurile defalcate din intrarea respectivă. Dacă este necesar, se deschide o conexiune la baza de date.

Funcția getprotobyname() returnează o structură protoent pentru intrarea din baza de date care se potrivește cu numele de protocol name. Dacă este necesar, se deschide o conexiune la baza de date.

Funcția getprotobynumber() returnează o structură protoent pentru intrarea din baza de date care corespunde numărului de protocol number. Dacă este necesar, se deschide o conexiune la baza de date.

Funcția setprotoent() deschide o conexiune la baza de date și stabilește următoarea intrare la prima intrare. Dacă stayopen este diferită de zero, atunci conexiunea la baza de date nu va fi închisă între apelurile la una dintre funcțiile getproto*().

Funcția endprotoent() închide conexiunea la baza de date.

Structura protoent este definită în <netdb.h> după cum urmează:


struct protoent {
  char *p_name;    /* numele oficial al protocolului */
  char **p_aliases;  /* listă alias */
  int  p_proto;   /* număr protocol */
}

Membrii structurii protoent sunt:

Numele oficial al protocolului.
O listă cu terminație NULL de nume alternative pentru protocol.
Numărul protocolului.

Funcțiile getprotoent(), getprotobyname() și getprotobynumber() returnează un indicator la o structură protoent alocată static sau un indicator null în cazul în care apare o eroare sau se ajunge la sfârșitul fișierului.

/etc/protocols
fișierul de bază de date de protocol

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
getprotoent() Siguranța firelor MT-Unsafe race:protoent race:protoentbuf locale
getprotobyname() Siguranța firelor MT-Unsafe race:protobyname locale
getprotobynumber() Siguranța firelor MT-Unsafe race:protobynumber locale
setprotoent(), endprotoent() Siguranța firelor MT-Unsafe race:protoent locale

În tabelul de mai sus, protoent din race:protoent semnifică faptul că, dacă oricare dintre funcțiile setprotoent(), getprotoent() sau endprotoent() sunt utilizate în paralel în diferite fire de execuție ale unui program, pot apărea competiții pentru obținerea de date.

POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, 4.3BSD.

getnetent(3), getprotoent_r(3), getservent(3), protocols(5)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06