getnetent(3) Library Functions Manual getnetent(3)

getnetent, getnetbyname, getnetbyaddr, setnetent, endnetent - obține o intrare din baza de date de rețea

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <netdb.h>
struct netent *getnetent(void);
struct netent *getnetbyname(const char *name);
struct netent *getnetbyaddr(uint32_t net, int type);
void setnetent(int stayopen);
void endnetent(void);

Funcția getnetent() citește următoarea intrare din baza de date a rețelelor și returnează o structură netent care conține câmpurile defalcate din intrarea respectivă. Dacă este necesar, se deschide o conexiune la baza de date.

Funcția getnetbyname() returnează o structură netent pentru intrarea din baza de date care corespunde rețelei name.

Funcția getnetbyaddr() returnează o structură netent pentru intrarea din baza de date care corespunde numărului de rețea net de tipul type. Argumentul net trebuie să fie în ordinea octeților gazdă.

Funcția setnetent() deschide o conexiune la baza de date și stabilește următoarea intrare la prima intrare. Dacă argumentul stayopen este diferit de zero, atunci conexiunea la baza de date nu va fi închisă între apelurile la una dintre funcțiile getnet*().

Funcția endnetent() închide conexiunea la baza de date.

Structura netent este definită în <netdb.h> după cum urmează:


struct netent {
  char   *n_name;   /* numele oficial al rețelei */
  char   **n_aliases; /* listă alias */
  int    n_addrtype; /* tipul de adresă de rețea */
  uint32_t  n_net;   /* numărul rețelei */
}

Membrii structurii netent sunt:

Numele oficial al rețelei.
O listă cu terminație NULL de nume alternative pentru rețea.
Tipul numărului de rețea; întotdeauna AF_INET.
Numărul rețelei în ordinea octeților gazdă.

Funcțiile getnetent(), getnetbyname() și getnetbyaddr() returnează un indicator la o structură netent alocată static sau un indicator null în cazul în care apare o eroare sau se ajunge la sfârșitul fișierului.

/etc/networks
fișierul bazei de date a rețelelor

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
getnetent() Siguranța firelor MT-Unsafe race:netent race:netentbuf env locale
getnetbyname() Siguranța firelor MT-Unsafe race:netbyname env locale
getnetbyaddr() Siguranța firelor MT-Unsafe race:netbyaddr locale
setnetent(), endnetent() Siguranța firelor MT-Unsafe race:netent env locale

În tabelul de mai sus, netent din race:netent semnifică faptul că, dacă oricare dintre funcțiile setnetent(), getnetent() sau endnetent() sunt utilizate în paralel în diferite fire de execuție ale unui program, pot apărea concurențe la accesarea de date.

POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, 4.3BSD.

Înainte de glibc 2.2, argumentul net din getnetbyaddr() era de tip long.

getnetent_r(3), getprotoent(3), getservent(3)
RFC 1101

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06