getgid(2) System Calls Manual getgid(2)

getgid, getegid - pobiera identyfikator grupy

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <unistd.h>
gid_t getgid(void);
gid_t getegid(void);

getgid() zwraca rzeczywisty identyfikator grupy procesu wywołującego.

getegid() zwraca efektywny identyfikator grupy procesu wywołującego.

Funkcje te zawsze kończą się pomyślnie i nigdy nie modyfikują errno.

Na Alpha, zamiast pary wywołań systemowych getgid() i getegid(), udostępniane jest pojedyncze wywołanie systemowe getxgid(), które zwraca parę: rzeczywistego i efektywnego identyfikatorów grupy. Funkcje opakowujące getgid() i getegid() biblioteki glibc robią to w sposób przezroczysty. Więcej informacji o przypisywaniu rejestrów znajduje się w podręczniku syscall(2).

POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, 4.3BSD.

Oryginalnie wywołania systemowe getgid() i getegid() pod Linuksem obsługiwały tylko 16-bitowe identyfikatory grup. Następnie w Linuksie 2.4 zostały dodane getgid32() oraz getegid32() obsługujące identyfikatory 32-bitowe. Funkcje opakowujące getgid() i getegid() biblioteki glibc obsługują te warianty w sposób przezroczysty dla użytkownika.

getresgid(2), setgid(2), setregid(2), credentials(7)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06