LOCALE::PO4A::TEXT.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::TEXT.3PM(1)

ИМЕ

Locale::Po4a::Text - двосмерна конверзија текст докумената и PO фајлова

ОПИС

Циљ po4a (PO for anything – PO за било шта) пројекта је да поједностави превођење (и што је још интересантније, одржавање превода) употребом gettext алата на деловима на којима се не очекује њихова употреба, као што је документација.

Locale::Po4a::Text је модул који помаже превођење текстуалних докумената на друге [људске] језике.

Пасуси се деле на празним линијама (или на линијама које садрже само размаке или табулаторе).

Ако пасус садржи линију која почиње размаком (или табулатором), он неће поново да се обавија.

ОПЦИЈЕ КОЈЕ ПРИХВАТА ОВАЈ МОДУЛ

Ово су опције везане само за овај модул:

Treat paragraphs that look like a colon-separated key-value pair as verbatim (with the "no-wrap" flag in the PO file). A key-value pair string is a string like "key: value", containing one or more non-colon and non-space characters followed by a colon followed by at least one non-space character before the end of the line.
Искључује детекцију знакова набрајања.

By default, when a bullet is detected, the bullet paragraph is not considered as a verbatim paragraph (with the "no-wrap" flag in the PO file). Instead, the corresponding paragraph is rewrapped in the translation.

Наводи како би требало да се поступа са табулаторима. режим може да буде било шта од следећег:
Линије са табулаторима умећу преломе у текући пасус.
Пасус који садржи табулаторе се неће поново обавијати.

Табулатори се подразумевано сматрају за размаке.

Регуларни израз који се подудара са линијама које умећу преломе. Регуларни израз може да буде усидрен, тако да буде обавезно да се подудара цела линија.
Обрађује заглавље и подножје објављених верзија, која садрже само информације које се не преводе.
Обрађује fortunes формат, који раздваја пророчанства са линијама које се састоје из ’%’ или ’%%’, и користе ’%%’ као почетак коментара.
Обрађује неко специјално маркирање у Markdown форматираним текстовима.
Листа кључева раздвојених запетама који треба да се обраде за превод у YAML Front Matter одељку. Сви остали кључеви се прескачу. При подударању кључева се води рачуна о разлици малих и великих слова. Ако се yfm_paths и yfm_keys употребе заједно, вредности се укључују ако се подударају са барем једном од њих. Вредности низа се увек преводе, осим у случају када је постављена опција yfm_skip_array.
Дозвољава да YAML Front Matter парсер прекине рад када наиђе на лоше форматирано заглавље. Ово је посебно корисно када ваш фајл почиње хоризонталном линијом а не са YAML Front Matter, али ви инсистирате да се за линију користе само три цртице.
Листа хеш путања раздвојених запетама који треба да се обраде за издвајање у YAML Front Matter одељку, све остале путање се прескачу. При подударању путања се води рачуна о разлици малих и великих слова. Ако се yfm_paths и yfm_keys употребе заједно, вредности се укључују ако се подударају са барем једном од опција. Вредности низова се увек враћају, осим у случају када је постављена опција yfm_skip_array.
Вредности типа низ у YAML Front Matter одељку се не преводе.
Handle Debian's control files. A comma-separated list of fields to be translated can be provided.
Наводи да програм po4a уопште не обавија линије. То значи да се сав садржај обрађује дословно, чак и прости пасуси.

СТАТУС ОВОГ МОДУЛА

Успешно је тестиран на једноставним текстуалним фајловима и на NEWS.Debian фајловима.

АУТОРИ

Никола Франсоа <nicolas.francois@centraliens.net>

ПРАВА УМНОЖАВАЊА И ЛИЦЕНЦА

Ауторска права © 2005-2008 Никола ФРАНСОА <nicolas.francois@centraliens.net>.
Ауторска права © 2008-2009, 2018 Јонас Смедегард <dr@jones.dk>.
Ауторска права © 2020 Мартин Квинсон <mquinson#debian.org>.

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of GPL v2.0 or later (see the COPYING file).

2024-06-08 perl v5.38.2