LOCALE::PO4A::POD.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::POD.3PM(1)

Locale::Po4a::Pod - POD-data van/naar PO-bestanden converteren

use Locale::Po4a::Pod;
my $parser = Locale::Po4a::Pod->new();
# POD lezen uit STDIN en schrijven naar STDOUT.
$parser->parse_from_filehandle;
# POD lezen uit bestand.pod en schrijven naar bestand.txt.
$parser->parse_from_file ('bestand.pod', 'bestand.txt');

Locale::Po4a::Pod is een module ter ondersteuning van de vertaling van documentatie in de POD-indeling (de voorkeurtaal bij het documenteren van Perl) naar andere [menselijke] talen.

Ik denk dat deze module extreem stabiel is, en er is enkel één bekende bug met /usr/lib/perl5/Tk/MainWindow.pod (en enkele andere pagina's, zie hieronder), welke het volgende bevat:

C<" #n">

Bij gebrek aan geluk werd dit in de po4a-versie gesplitst op de spatie. Als gevolg daarvan bevat de man-pagna in de originele versie:

" #n"

en bevat mijn versie:

"" #n""

hetgeen logisch is, want C<foobar> wordt geconverteerd als "foobar".

Volledige lijst van pagina's die dit probleem hebben op mijn computer (van 564 pagina's; merk op dat het afhangt van de gekozen kolom waarop de regel afgebroken wordt):

/usr/lib/perl5/Tk/MainWindow.pod
/usr/share/perl/5.8.0/overload.pod
/usr/share/perl/5.8.0/pod/perlapi.pod
/usr/share/perl/5.8.0/pod/perldelta.pod
/usr/share/perl/5.8.0/pod/perlfaq5.pod
/usr/share/perl/5.8.0/pod/perlpod.pod
/usr/share/perl/5.8.0/pod/perlre.pod
/usr/share/perl/5.8.0/pod/perlretut.pod

Als een afgeleide klasse van Pod::Parser, ondersteunt Locale::Po4a::Pod dezelfde methodes en interfaces. Zie Pod::Parser voor alle details; in het kort: men creëert een nieuwe ontleder met "Locale::Po4a::Pod->new()" en aanroept daarna ofwel parse_from_filehandle() of parse_from_file().

Pod::Parser, Locale::Po4a::Man(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
Martin Quinson (mquinson#debian.org)

Copyright © 2002 SPI, Inc.

Dit programma is vrije software; u kunt het verder verspreiden en/of aanpassen onder de bepalingen van de GPL v2.0 of recenter (zie het bestand COPYING).

2024-06-26 perl v5.38.2