LOCALE::PO4A::POD.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::POD.3PM(1)

НАЗВА

Locale::Po4a::Pod — перетворення даних POD на файли PO, і навпаки

КОРОТКИЙ ОПИС

use Locale::Po4a::Pod;
my $parser = Locale::Po4a::Pod->new (sentence => 0, width => 78);
# Прочитати POD з STDIN і записати до STDOUT.
$parser->parse_from_filehandle;
# Прочитати POD з file.pod і записати до file.txt.
$parser->parse_from_file ('file.pod', 'file.txt');

ОПИС

Locale::Po4a::Pod — модуль, який допомагає у перекладі документації у форматі POD (основною мовою документації до Perl) іншими мовами (якими розмовляють люди).

СТАН ЦЬОГО МОДУЛЯ

Я вважаю цей модуль дуже стабільним. У нього лише одна відома вада, пов'язана із /usr/lib/perl5/Tk/MainWindow.pod (та деякими іншими сторінками, див. нижче), де міститься такий рядок:

C<" #n">

На жаль, у версії po4a цей рядок ділиться за пробілом на два рядки. У результаті, якщо у початковій версії сторінка підручника містить таке:

" #n"

то після обробки вона містить таке:

"" #n""

Це логічно, оскільки C<щось там> переписується як "щось там".

Повний список сторінок, які є проблемними у цьому сенсі, з моєї системи (у мене 564 сторінок; зауважте, що перелік залежить від вибраної позиції перенесення рядків): /usr/lib/perl5/Tk/MainWindow.pod /usr/share/perl/5.8.0/overload.pod /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlapi.pod /usr/share/perl/5.8.0/pod/perldelta.pod /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlfaq5.pod /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlpod.pod /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlre.pod /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlretut.pod

ВНУТРІШНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ

Будучи класом, який походить від класу Pod::Parser, Locale::Po4a::Pod підтримує ті самі методи та інтерфейси. Докладний опис можна знайти на сторінці підручника щодо Pod::Parser. Якщо коротко, клас створює обробки за допомогою "Locale::Po4a::Pod->new()", а потім викликає parse_from_filehandle() або parse_from_file().

new() може примати параметри у форматі пар ключ/значення. Ці параметри керують поведінкою обробника. Коректні параметри є спільними для усіх дочірніх класів Pod::Parser:

Якщо встановлено значення true, вибирає альтернативний формат виведення, який, окрім інших речей, використовує інший стиль заголовків і позначає запис =item двокрапкою на лівому полі. Типовим значенням є false.
Якщо встановлено значення true, до виведених результатів буде включено не пов'язані із POD частини файла вхідних даних. Корисно для файлів із кодом, документованим за допомогою блоків POD, де слід перекласти POD, а код лишити незмінним.
Кількість пробілів у відступах для звичайного тексту і типові відступи для блоків =over. Типове значення — 4.
Якщо встановлено значення true, після заголовка =head1 буде виведено порожній рядок. Якщо встановлено значення false (типовий варіант), після =head1 не буде додано порожній рядок, хоча такий рядок виводитиметься після =head2. Це типова поведінка, оскільки таке форматування є очікуваним для сторінок підручника. Якщо ви форматуєте довільні текстові документи, встановлення значення true може покращити зовнішній вигляд результатів.
Визначає лапки, які буде використано для тексту C<>. Якщо значенням є одинарний символ, він використовується для лівих і правих лапок; якщо значенням є два символи, перший символ використовується для лівих лапок, а другий — для правих; якщо ж символів чотири, перші два використовуються як ліві лапки, а останні два — як праві.

Може приймати особливе значення none, яке означає, що навколо тексту C<> не додаватимуться лапки.

Якщо встановлено значення true, Locale::Po4a::Pod вважатиме, що кожне речення завершується двома пробілами і намагатиметься зберігати такі інтервали між реченнями. Якщо встановлено значення false, усі послідовні пробіли у звичайних абзацах будуть стискатися до одинарного пробілу. Типовим значенням є true.
Позиція, на якій слід переносити рядки тексту праворуч. Типове значення — 76.

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

Pod::Parser, Locale::Po4a::Man(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

АВТОРИ

Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
Martin Quinson (mquinson#debian.org)

АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ

© SPI, inc., 2002.

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of GPL v2.0 or later (see the COPYING file).

2024-02-07 perl v5.38.1