LOCALE::PO4A::LATEX.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::LATEX.3PM(1)

Locale::Po4a::LaTeX - konwersja dokumentów LaTeX z/do plików PO

Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Locale::Po4a::LaTeX jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentów LaTeX do innych języków [używanych przez ludzi].

Moduł zawiera definicje wspólnych poleceń i środowisk LaTeX.

Listę obsługiwanych opcji można znaleźć w stronie podręcznika Locale::Po4a::TeX(3pm).

Locale::Po4a::TeX(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

Robert Luberda <robert@debian.org>

Copyright © 2004, 2005 Nicolas FRANÇOIS <nicolas.francois@centraliens.net>.

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of GPL v2.0 or later (see the COPYING file).

2024-06-08 perl v5.38.2