LOCALE::PO4A::LATEX.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::LATEX.3PM(1)

ИМЕ

Locale::Po4a::LaTeX - двосмерна конверзија LaTeX докумената (и сличних) и PO фајлова

ОПИС

Циљ po4a (PO for anything – PO за било шта) пројекта је да поједностави превођење (и што је још интересантније, одржавање превода) употребом gettext алата на деловима на којима се не очекује њихова употреба, као што је документација.

Locale::Po4a::LaTeX је модул који помаже превођење LaTeX докумената на друге [људске] језике. Може да се користи као основа за писање модула који ће моћи да обраде остале документе базиране на LaTeX-у.

Овај модул садржи дефиниције уобичајених LaTeX команди и окружења.

See the Locale::Po4a::TeX(3pm) man страна за листу опција које се препознају.

ПОГЛЕДАЈТЕ ТАКОЂЕ

Locale::Po4a::TeX(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

АУТОРИ

Никола Франсоа <nicolas.francois@centraliens.net>

ПРАВА УМНОЖАВАЊА И ЛИЦЕНЦА

Права умножавања © 2004, 2005 Никола ФРАНСОА <nicolas.francois@centraliens.net>.

Овај програм је слободан софтвер; можете да га редистрибуирате и/или мењате под условима GPL v2.0 или новије (погледајте фајл COPYING).

2024-06-26 perl v5.38.2