UNIQ(1) Корисничке наредбе UNIQ(1)

НАЗИВ

uniq - report or omit repeated lines

УВОД

uniq [ОПЦИЈА]... [УЛАЗ [ИЗЛАЗ]]

ОПИС

Пропушта суседне редове поклапања из УЛАЗА (или стандардног улаза), пишићи на ИЗЛАЗ (или стандардни излаз).

Без опција, редови поређења се стапају са првом појавом.

Обавезни аргументи за дуге опције су обавезни и за кратке опције такође.

ставља број појављивањакао префикс редова
исписује само удвостручене редове, један за сваку групу
исписује све удвостручене редове
исто као -D, али допушта раздвајање група празним редом; НАЧИН={none(основно),prepend,separate}
избегава поређење првих N поља
показује све ставке, одвајајући групе празним редом; НАЧИН={separate(основно),prepend,append,both}
занемарује разлике у случају када пореди
избегава поређење првих N знакова
исписује само јединствене редове
ограничавач реда је НИШТА, не нови ред
упоређује не више од N знакова у редовима
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

Поље је покренуто празнинама обично размацима и/или табулаторима, затим не-празним знацима. Поља се прескачу пре знакова.

Напомена: uniq не открива поновљене редове осим ако нису суседни. Можда ћете пожелети да прво поређате улаз, или да користите sort -u без uniq.

АУТОР

Написали су Ричард М. Столман и Дејвид Мек Кензи.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

comm(1), join(1), sort(1)

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/uniq
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) uniq invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4