UNIQ(1) Användarkommandon UNIQ(1)

uniq — rapportera eller uteslut upprepade rader

uniq [FLAGGA]... [INFIL [UTFIL]]

Filtrera intilliggande matchande rader från INFIL (eller standard in), skriv till UTFIL (eller standard ut).

Utan flaggor slås matchande rader samman till den första förekomsten.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Skriv antalet gånger raden förekom framför raden.
Skriv endast repeterade rader, en för varje grupp.
Skriv ut alla upprepade rader.
Visa alla saker, separera grupper med en tom rad; METOD={separate(standard),prepend,append,both}.
Undvik att jämföra de första N fälten.
Visa alla saker, separera grupper med en tom rad; METOD={separate(standard),prepend,append,both}.
Ignorera skillnader i skiftläge vid jämförelse.
Undvik jämförelse av de första N tecknen.
Skriv endast unika rader.
Radavgränsare är NOLL, inte nyrad.
Jämför inte mer än N tecken i rader.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Ett fält är en följd av blanka (vanligen mellanslag och/eller tabulatorer) och sedan tecken som ej är blanka. Fält hoppas över före tecken.

Obs: uniq upptäcker inte upprepade rader om de inte är efter varandra. Du kanske vill sortera indata först, eller använda sort -u utan uniq.

Skrivet av Richard M. Stallman och David MacKenzie.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

comm(1), join(1), sort(1)

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/uniq
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) uniq invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4