STTY(1) Корисничке наредбе STTY(1)

НАЗИВ

stty - change and print terminal line settings

УВОД

stty [-F УРЕЂАЈ | --file=УРЕЂАЈ] [ПОДЕШАВАЊЕ]...
stty [-F УРЕЂАЈ | --file=УРЕЂАЈ] [-a|--all]
stty [-F УРЕЂАЈ | --file=УРЕЂАЈ] [-g|--save]

ОПИС

Испсиује или мења одлике терминала.

Обавезни аргументи за дуге опције су обавезни и за кратке опције такође.

исписује сва текућа подешавања у облику читљивом људима
исписује сва текућа подешавања у облику читљивом с-конзоли
отвара и користи наведени УРЕЂАЈ уместо стандардног улаза
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

Изборна - пре ПОДЕШАВАЊА означава негацију. Знак * не-ПОСИКС подешавања. Систем у употреби одређује која подешавања су доступна.

Посебни знаци:

* discard ЗНАК
ЗНАК ће окинути одбацивање излаза
ЗНАК ће послати крај датотеке (окончати улаз)
ЗНАК ће завршити ред
* eol2 ЗНАК
заменски ЗНАК за крај реда
ЗНАК ће обрисати последњи укуцани знак
ЗНАК ће послати сигнал прекида
ЗНАК ће обрисати текући ред
* lnext ЗНАК
ЗНАК ће унети следећи знак цитиран
ЗНАК ће послати сигнал изласка
* rprnt ЗНАК
ЗНАК ће поново исцртати текући ред
ЗНАК ће поново покренути излаз након што га заустави
ЗНАК ће зауставити излаз
ЗНАК ће послати сигнал заустављања терминала
* swtch ЗНАК
ЗНАК ће пребацити на други слој конзоле
* werase ЗНАК
ЗНАК ће обрисати последњу укуцану реч

Подешавања излаза:

поставља брзину улаза и излаза на N бита у сек
* cols N
говори језгру да терминал има N ступца
* columns N
исто као „cols N“
* [-]drain
чека на преношење пре него што примени подешавања („укљ“ подразумевано)
подешава улазну брзину на N
* line N
користи дисциплину реда N
са -icanon, поставља најмање N знакова за обављено читање
поставља излазну брзину на N
* rows N
говори језгру да терминал има N реда
* size
исписује број редова и стубаца у складу са језгром
исписује брзину терминала
са -icanon, подешава време истека читања на N десетих секунде

Подешавања комбинације:

[-]clocal
искључује сигнале управљања модемом
[-]cread
омогућава примање улаза
* [-]crtscts
укључује РТС/ЦТС руковање
подешава величину знака на N бита, N у [5..8]
[-]cstopb
користи два бита заустављања по знаку (један са -)
[-]hup
шаље сигнал прекида када последњи процес затвори конзолу
[-]hupcl
исто као „[-]hup“
[-]parenb
ствара бит паритета на излазу и очекује бит паритета на улазу
[-]parodd
поставља непарни паритет (или парни са -)
* [-]cmspar
користи „stick“ (/space) паритет

Подешавања излаза:

[-]brkint
прекиди доводе до сигнала прекида
[-]icrnl
преводи крајника реда у нови ред
[-]ignbrk
занемарује знаке прекида
[-]igncr
занемарује крајник реда
[-]ignpar
занемарује знаке са грашкама паритета
* [-]imaxbel
пишти и не пресипа пуну улазну међумеморију на знаку
[-]inlcr
преводи нови ред у крајник реда
[-]inpck
укључује проверу паритета улаза
[-]istrip
чисти високи (8-ми) бит од знакова улаза
* [-]iutf8
подразумева УТФ-8 кодирање улазних знакова
* [-]iuclc
преводи знакове великих слова у мала слова
* [-]ixany
даје сваком знаку да поново покрене излаз, а не само знаку покретања
[-]ixoff
укључује слање знакова покретања/заустављања
[-]ixon
укључује ИксУКЉ./ИксИСКЉ. управљање током
[-]parmrk
означава грешке паритета (низом 255-0-знакова)
[-]tandem
исто као „[-]ixoff“

Подешавања излаза:

* bsN
стил застоја повратнице, N у [0..1]
* crN
стил застоја крајника реда, N у [0..3]
* ffN
стил застоја довода облика, N у [0..1]
* nlN
стил застоја новог реда, N у [0..1]
* [-]ocrnl
преводи крајника реда у нови ред
* [-]ofdel
користи знаке брисања за испуњавање уместо ништавних знакова
* [-]ofill
користи знаке испуњавања (попуне) уместо да чека на временски истек застоја
* [-]olcuc
преводи знакове малих слова у велике
* [-]onlcr
преводи нови ред у нови ред крајника реда
* [-]onlret
нови ред обавља крајника реда
* [-]onocr
не исписује крајнике редова у првом ступцу
[-]opost
излаз подређеног процеса
* tabN
стил застоја водоравног табулатора, N у [0..3]
* tabs
исто као „tab0“
* -tabs
исто као „tab3“
* vtN
стил застоја усправног табулатора, N у [0..1]

Месна подешавања:

[-]crterase
„echo“ брише знакове као повратница-размак-повратница
* crtkill
убија све редове извршавајући подешавања „echoprt“-а и „echoe“-а
* -crtkill
убија све редове извршавајући подешавања „echoctl“-а и „echok“-а
* [-]ctlecho
оглашава знаке управљања у назнаци капице („^c“)
[-]echo
оглашава улазне знаке
* [-]echoctl
исто као „[-]ctlecho“
[-]echoe
исто као „[-]crterase“
[-]echok
оглашава нови ред након знака убијања
* [-]echoke
исто као „[-]crtkill“
[-]echonl
понавља нови ред чак и ако не понавља друге знаке
* [-]echoprt
понавља обрисане знаке уназад, између „\“ и „/“
* [-]extproc
укључује „РЕЖИМРЕДА“; корисно са везицама великог кашњења
* [-]flusho
одбацује излаз
[-]icanon
укључује нарочите знаке: „erase, kill, werase, rprnt“
[-]iexten
укључује не-ПОСИКС нарочите знаке
[-]isig
укључује посебне знаке прекида, завршетка и обустављања
[-]noflsh
искључује испирање након нарочитих знакова прекида и завршетка
* [-]prterase
исто као „[-]echoprt“
* [-]tostop
зауставља позадинске послове који покушавају да пишу на терминал
* [-]xcase
са „icanon“, завршава ред са „\“ за знаке великих слова

Подешавања комбинације:

* [-]LCASE
исто као: [-]lcase
исто као: -icanon
-cbreak
исто као: icanon
исто као „brkint“ „ignpar“ „istrip“ „icrnl“ „ixon“ „opost“ „isig“ „icanon“, „eof“ и „eol“ знакове на њихове основне вредности
-cooked
исто као „raw“
исто као „echoe echoctl echoke“
исто као „echoe echoctl echoke -ixany intr ^c erase 0177 kill ^u“
* [-]decctlq
исто као: [-]ixany
брише и поставља знаке на њихове основне вредности
исто као: parenb -parodd cs7
-evenp
исто као: -parenb cs8
* [-]lcase
исто као: xcase iuclc olcuc
исто као: -parenb -istrip -opost cs8
-litout
исто као: parenb istrip opost cs7
исто као: -icrnl -onlcr
-nl
исто као: icrnl -inlcr -igncr onlcr -ocrnl -onlret
исто као: parenb parodd cs7
-oddp
исто као: -parenb cs8
[-]parity
исто као: [-]evenp
исто као: -parenb -istrip cs8
-pass8
исто као: parenb istrip cs7
исто као: -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff -icanon -opost -isig -iuclc -ixany -imaxbel -xcase min 1 time 0
-raw
исто као: cooked
исто као: cread -ignbrk brkint -inlcr -igncr icrnl icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -ixoff -iutf8 -iuclc -ixany imaxbel -xcase -olcuc -ocrnl opost -ofill onlcr -onocr -onlret nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 isig -tostop -ofdel -echoprt echoctl echoke -extproc -flusho, све посебне знаке на њихове основне вредности

Ради са редом конзоле повезаном на стандардни улаз. Без аргумената, исписује проток бајтова, дисциплину реда, и одступање од здраве с-конзоле. У подешавањима, ЗНАК се узима дословно, или кодиран као у ^c, 0x37, 0177 или 127; нарочите вредности ^- или „undef“ коришћено за искључивање нарочитих знакова.

АУТОР

Написао је Дејвид Мек Кензи.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/stty
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) stty invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4