SHUF(1) Корисничке наредбе SHUF(1)

НАЗИВ

shuf - generate random permutations

УВОД

shuf [ОПЦИЈА]... [ДАТОТЕКА]
shuf -e [ОПЦИЈА]... [АРГ]...
shuf -i НИСКО-ВИСОКО [ОПЦИЈА]...

ОПИС

Пише насумичну пермутацију улазних редова на стандардни излаз.

Без ДАТОТЕКЕ, или када је ДАТОТЕКА -, чита стандардни улаз.

Обавезни аргументи за дуге опције су обавезни и за кратке опције такође.

сматра сваки АРГУМЕНТ као улазни ред
сматра сваки број од НИСКОГ до ВИСОКОГ као улазни ред
исписује највише БРОЈ редова
пише резултат у ДАТОТЕКУ уместо на стандардни излаз
добавља насумичне бајтове из ДАТОТЕКЕ
излазни редови се могу понављати
ограничавач реда је НИШТА, не нови ред
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

АУТОР

Написао је Пол Егерт.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/shuf
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) shuf invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4