SHUF(1) Användarkommandon SHUF(1)

shuf — generera slumpvisa permutationer

shuf [FLAGGA]... [FIL]
shuf -e [FLAGGA]... [ARG]...
shuf -i LÅGT-HÖGT [FLAGGA]...

Skriv en slumpvis permutation av indataraderna till standard ut.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Behandla varje ARG som en indatarad.
Behandla varje nummer LÅGT till HÖGT som en indatarad.
Skriv ut högst ANTAL rader.
Skriv resultatet till FIL i stället för standard ut.
Hämta slumpbyte:ar från FIL.
Utskrivna rader kan upprepas.
Radavgränsare är NOLL, inte nyrad.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Skrivet av Paul Eggert.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/shuf
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) shuf invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4