SHUF(1) Polecenia użytkownika SHUF(1)

shuf - tworzy losowe permutacje

shuf [OPCJA]... [PLIK]
shuf -e [OPCJA]... [ARGUMENTY]...
shuf -i DOLNA-GÓRNA [OPCJA]...

Wypisuje losową permutację wierszy wejściowych na standardowe wyjście.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

traktuje każdy ARGUMENT jak wiersz wejściowy
traktuje każdą liczbę od DOLNEJ do GÓRNEJ jako wiersz wejściowy
wypisuje co najwyżej LICZBĘ wierszy
wypisuje wynik do PLIKU zamiast na standardowe wyjście
pozyskuje losowe bajty z PLIKU
wypisywane wiersze mogą się powtarzać
kończy wiersze bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Napisane przez Paula Eggerta.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/shuf
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) shuf invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4