SHUF(1) Brukerkommandoer SHUF(1)

shuf - generate random permutations

shuf [VALG]... [FIL]
shuf -e [VALG]... [ARG]...
shuf -i LAV-HØY [VALG]...

Skriv ut inndatalinjer med en vilkårlig omsortering til stanardutdata.

Hvis ingen FIL er valgt, eller hvis FIL er «-», leser programmet standard inndata.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Behandle valgt(e) ARGument(er) som inndatalinjer.
Behandle hvert tall mellom LAV og HØY som en inndatalinje.
Ikke skriv ut flere enn angitt ANTall linjer.
Skriv resultat til valgt FIL, i stedet for standardutdata.
Hent vilkårlighetsdata fra FIL.
Utdatalinjer kan gjentas.
Skill mellom linjer med NUL i stedet for linjeskift.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Skrevet av Paul Eggert.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/shuf
eller lokalt: info '(coreutils) shuf invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4