JOIN(1) Корисничке наредбе JOIN(1)

НАЗИВ

join - join lines of two files on a common field

УВОД

join [ОПЦИЈА]... ДАТОТЕКА1 ДАТОТЕКА2

ОПИС

За сваки пар улазних редова са истим пољима придруживања, пише ред на стандардни излаз. Основно поље придруживања је прво, ограничено празнином.

Када је ДАТОТЕКА1 или ДАТОТЕКА2 - (не обе), чита стандардни улаз.

такође исписује неупарене редове из датотеке БРОЈДАТОТЕКЕ, где је БРОЈДАТОТЕКЕ 1 или 2, који одговара ДАТОТЕЦИ1 или ДАТОТЕЦИ2
replace missing (empty) input fields with STRING; I.e., missing fields specified with '-12jo' options
занемарује разлике у величини слова када упоређује поља
исто што и „-1 ПОЉЕ -2 ПОЉЕ“
извршава ЗАПИС када ствара излазни ред
користи ЗНАК као раздвојник улазног и излазног поља
like -a FILENUM, but suppress joined output lines
-1 ПОЉЕ
придружује на овом ПОЉУ датотеке 1
-2 ПОЉЕ
придружује на овом ПОЉУ датотеке 2
проверава да ли је излаз исправно поређан, чак и ако су сви улазни редови упариви
не проверава да ли је улаз исправно поређан
сматра први ред у свакој датотеци заглављима поља, исписује их а да не покушава да их упари
ограничавач реда је НИШТА, не нови ред
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

Осим ако није дато „-t ЗНАК“, водеће празнине раздвајају поља и занемарене су, у супротном поља се раздвајају ЗНАКОМ. Свако ПОЉЕ је број поља бројан од 1. ЗАПИС је једна или више зарезом или празнинама раздвојених одредби, и свака је „FILENUM.FIELD“ или „0“. Основни ЗАПИС исписује поље припајања, преостала поља из ДАТОТЕКЕ1, преостала поља из ДАТОТЕКЕ2, све раздвојено ЗНАКОМ. Ако је ЗАПИС кључна реч „auto“, тада први ред сваке датотеке одређује број излаза поља за сваки ред.

Важно: ДАТОТЕКА1 и ДАТОТЕКА2 морају бити поређане на пољима припајања. Нпр., користите „sort -k 1b,1“ ако „join“ нема опција, или користите „join -t ”“ ако „sort“ нема опција. Напомена, поређења поштују правила која наводи „LC_COLLATE“. Ако улаз није поређан а неки редови не могу бити припојени, биће дата порука упозорења.

АУТОР

Написао је Мајк Хартел.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

comm(1), uniq(1)

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/join
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) join invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4