DU(1) Корисничке наредбе DU(1)

НАЗИВ

du - estimate file space usage

УВОД

du [ОПЦИЈА]... [ДАТОТЕКА]...
du [ОПЦИЈА]... --files0-from=Д

ОПИС

Summarize device usage of the set of FILEs, recursively for directories.

Обавезни аргументи за дуге опције су обавезни и за кратке опције такође.

-0, --null
завршава сваки излазни ред са НИШТА, не новим редом
пише број за све датотеке, не само за директоријуме
print apparent sizes rather than device usage; although the apparent size is usually smaller, it may be larger due to holes in ('sparse') files, internal fragmentation, indirect blocks, and the like
сразмерава величине ВЕЛИЧИНОМ пре него ли их испише; нпр., „-BM“ исписује величине у јединицама од 1,048,576 бајта; видите запис ВЕЛИЧИНЕ испод
исто што и „--apparent-size --block-size=1
даје велику укупност
уклања упуте само симболичких веза које су исписане на линији наредби
исписује укупност за директоријум (или датотеку, са --all) само ако је N или неколико нивоа испод аргумента линије наредби; --max-depth=0 је исто као --summarize
summarize device usage of the NUL-terminated file names specified in file F; if F is -, then read names from standard input
исто што и --dereference-args (-D)
исписује величине у људима читљивом запису (нпр., 1K 234M 2G)
испсиује податке искоришћености и-чвора уместо искоришћености блока
као --block-size=1K
уклања упуте свих симболичких веза
броји величине више пута ако су чврсто повезане
као --block-size=1M
не прати симболичке везе (ово је основно)
за директоријуме не укључује величину садржаних директоријума
као -h, али користи степене од 1000 а не 1024
приказује само укупност за сваки аргумент
искључује уносе мање од ВЕЛИЧИНЕ ако је позитиван, или уносе веће од ВЕЛИЧИНЕ ако је негативан
показује време последње измене сваке датотеке у директоријуму, или сваком од његових поддиректоријума
показује време као РЕЧ уместо времена измене: „atime“, „access“, „use“, „ctime“ или „status“
показује времена користећи СТИЛ, који може бити: „full-iso“, „long-iso“, „iso“, или +ЗАПИС; ЗАПИС се тумачи као у „date“
искључује датотеке које одговарају сваком шаблону у ДАТОТЕЦИ
искључује датотеке које одговарају ШАБЛОНУ
прескаче директоријуме на другачијим системима датотека
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

Приказане вредности у јединицама прве доступне ВЕЛИЧИНЕ из --block-size, и „%s_BLOCK_SIZE“, „BLOCK_SIZE“ и „BLOCKSIZE“ променљиве окружења. У супротном, јединице прелазе на 1024 бајта (или 512 ако је подешено „POSIXLY_CORRECT“).

Аргумент ВЕЛИЧИНА је цео број и изборна јединица (пример: 10K је 10*1024). Јединице су K,M,G,T,P,E,Z,Y,R,Q (степени од 1024) или KB,MB,... (степени од 1000). Бинарни префикси се могу користити, такође: KiB=K, MiB=M, и тако редом.

PATTERN is a shell pattern (not a regular expression). The pattern ? matches any one character, whereas * matches any string (composed of zero, one or multiple characters). For example, *.o will match any files whose names end in .o. Therefore, the command

du --exclude='*.o'

will skip all files and subdirectories ending in .o (including the file .o itself).

АУТОР

Написали су Торбјорн Гранлунд, Дејвид Мек Кензи, Пол Егерт и Џим Мејерин.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/du
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) du invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4