DU(1) Brukerkommandoer DU(1)

du - estimate file space usage

du [VALG]... [FIL]...
du [VALG]... --files0-from=F

Summarize device usage of the set of FILEs, recursively for directories.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

-0, --null
Separat utskrift med NUL i stedet for ny linje.
Vis størrelsen på alle filer, ikke bare mapper.
print apparent sizes rather than device usage; although the apparent size is usually smaller, it may be larger due to holes in ('sparse') files, internal fragmentation, indirect blocks, and the like
Skalerer størrelser etter valgt STØRRelsesenhet før de skrives ut. «-BM» skriver f.eks. ut størrelser i 1 048 576 byte-enheter. Les mer om STØRRelsesformat nedenfor.
Tilsvarer «--apparent-size --block-size=1».
Regn ut en totalsum.
Følg bare symbolske lenker hvis de er valgt på kommandolinja.
Skriv ut totalsum for en mappe (eller fil med --all) kun hvis den er N eller færre nivå under kommandolinje-argumentet (--max-depth=0 tilsvarer --summarize).
summarize device usage of the NUL-terminated file names specified in file F; if F is -, then read names from standard input
Tilsvarer --dereference-args og -D.
Skriv ut størrelser i menneskelig lesbart format (f.eks. 1K 234M 2G).
Vis inode-bruksinformasjon i stedet for blokkbruk.
Tilsvarer --block-size=1K.
Følg alle symbolske lenker.
Beregn størrelser mange ganger for harde lenker.
Tilsvarer --block-size=1M.
Ikke følg symbolske lenker (dette er standard).
Ikke ta med størrelser på undermapper.
Likner -h, men regner enheter i 1000 i stedet for 1024.
Bare vis en totalsum for hvert argument.
Utelat oppføringer som er mindre enn valgt STØRRELSE hvis verdien er positiv, eller større hvis STØRRELSE er negativ.
Vis tidspunkt for forrige endring av filer i mappa, eller undermapper.
Vis tid av typen ORD, i stedet for endringstidspunkt: «atime», «access», «use», «ctime» eller «status».
Vis tider med angitt STIL: «full-iso», «long-iso», «iso» eller +FORMAT; FORMAT tolkes som i programmet date(1).
Utelat filer som samsvarer med mønster(e) i valgt FIL.
Utelat filer som samsvarer med MØNSTER.
Hopp over mapper på ulike filsystemer.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Verdier vises i enheter etter angitt STØRRELSEsformat fra --block-size, og miljøvariablene DU_BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE og BLOCKSIZE. Standardenhet er 1024 byte (eller 512 hvis POSIXLY_CORRECT er valgt).

STØRRelse er et valgfritt argument i heltallsformat (eks.: 10M er 10*1024*1024). Gyldige enheter er K, M, G, T, P, E, Z, Y, R og Q (1024-byte-enheter) - evt. KB, MB, osv. (1000-byte-enheter). Du kan også bruke binær-prefiks i form av KiB (K), MiB (M), og så videre.

PATTERN is a shell pattern (not a regular expression). The pattern ? matches any one character, whereas * matches any string (composed of zero, one or multiple characters). For example, *.o will match any files whose names end in .o. Therefore, the command

du --exclude='*.o'

will skip all files and subdirectories ending in .o (including the file .o itself).

Skrevet av Torbjorn Granlund, David MacKenzie, Paul Eggert og Jim Meyering.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/du
eller lokalt: info '(coreutils) du invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Mars 2023 GNU coreutils 9.2