DU(1) Команди користувача DU(1)

НАЗВА

du - оцінка об'єму даних файлів

КОРОТКИЙ ОПИС

du [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...
du [ПАРАМЕТР]... --files0-from=F

ОПИС

Сумарне використання простору на пристрої набору ФАЙЛів, рекурсивно для каталогів.

Обов'язкові аргументи для довгих параметрів також є обов'язковими для коротких параметрів.

-0, --null
завершувати кожен рядок нуль-байтом замість розриву рядка
записувати дані для усіх файлів, не лише каталогів
виводить дійсні розміри, а не зайнятий простір на пристрої; хоча справжній розмір звичайно менший, іноді він може бути більшим через дірки у файлах, внутрішньої фрагментації, непрямих блоків тощо
масштабує розміри згідно вказаного РОЗМІРУ перед виведенням; наприклад, '-BM' виводить розміри в одиницях по 1,048,576 байтів; формат РОЗМІРУ дивіться нижче
те саме, що і «--apparent-size --block-size=1»
вивести загальні дані
розіменувати лише символічні посилання, які вказано у списку рядка команди
вивести загальні дані для каталогу (або файла з --all), лише якщо він перебуває на N або менше рівнів під аргументом рядка команди; --max-depth=0 -- те саме, що і --summarize
підсумувати використання пристрою для відокремлених нуль-символом назв файлів вхідні дані з файла Ф; якщо Ф — -, читати назви зі стандартного джерела вхідних даних
те саме, що і --dereference-args (-D)
Вивести дані щодо розмірів у зручному для читання форматі (наприклад, 1K 234M 2G)
виводить інформацію щодо використання в індексних вузлах замість використання блоків
like --block-size=
розіменувати усі символічні посилання
обчислювати розміри багато разів, якщо використано жорсткі посилання
подібне до --block-size=1M
не переходити за будь-якими символічними посиланнями (типова поведінка)
для каталогів не включати розмір підкаталогів
те саме, що і -h, але використовувати одиниці з кратністю 1000, а не 1024
показати лише загальні дані для кожного аргументу
виключити записи, які є меншими за РОЗМІР, якщо він є додатним, або записи, розмір яких перевищує РОЗМІР, якщо значення є від'ємним
показати час останнього внесення змін до усіх файлів у каталозі або будь-якому з його підкаталогів
показати час у форматі СЛОВО замість часу внесення змін: atime, access, use, ctime або status
показати час з використанням стилю СТИЛЬ. Прийнятні стилі: full-iso, long-iso, iso, або +ФОРМАТ; де ФОРМАТ визначається так, як і у «date»
виключити файли, назви яких відповідають зразкам з файла
виключити файли, назви яких відповідають ВЗІРЦЮ
пропускати каталоги у інших файлових системах
відображає довідку і виходить
виводить інформацію про версію і виходить

Значення показуються в одиницях першого доступного РОЗМІРУ, що вказаний у --block-size чи змінних середовища DU_BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE і BLOCKSIZE. В іншому випадку, типово, одиниця дорівнює 1024 байтам (або 512 байтам, якщо вказано POSIXLY_CORRECT).

Аргумент РОЗМІР є цілим числом із необов'язковою одиницею (наприклад: 10К дорівнює 10*1024). Одиниці можуть бути K,M,G,T,P,E,Z,Y,R,Q (степені числа 1024) або KB,MB,... (степені числа 1000). Двійкові префікси також можна використовувати, як-от KiB=K, MiB=M і так далі.

ВЗІРЦІ

ВЗІРЕЦЬ є взірцем командної оболонки (не формальним виразом). Взірець ? відповідає будь-якому одинарному символу, а * відповідає будь-якому рядку (що складається з нуля, одного або декількох символів). Наприклад, *.o відповідає будь-яким файлам, чиї назви завершуються на .o. Отже, команда

du --exclude='*.o'

призведе до пропускання усіх файлів і підкаталогів, назви яких завершуються .o (включно із самим файлом .o).

АВТОР

Авторами програми є Torbjorn Granlund, David MacKenzie, Paul Eggert та Jim Meyering.

ЗВІТИ ПРО ВАДИ

Мережева довідка GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Повідомляйте про будь-які помилки в перекладі на https://translationproject.org/team/

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Авторські права © 2023 Free Software Foundation, Inc. Ліцензія GPLv3+: GNU GPL версії 3 або пізнішої https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Це вільне програмне забезпечення: Ви можете вільно змінювати і розповсюджувати його. БЕЗ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, в межах, дозволених законом.

ДИВ. ТАКОЖ

Повна документація на https://www.gnu.org/software/coreutils/du
або доступна локально через: info '(coreutils) du invocation'

ПЕРЕКЛАД

Український переклад цієї сторінки посібника виконано Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>

Цей переклад є безкоштовною документацією; будь ласка, ознайомтеся з умовами GNU General Public License Version 3. НЕ НАДАЄТЬСЯ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ.

Якщо ви знайшли помилки у перекладі цієї сторінки підручника, будь ласка, надішліть електронний лист до списку листування перекладачів: trans-uk@lists.fedoraproject.org.

Січень 2024 року GNU coreutils 9.4