SYNC(1) Polecenia użytkownika SYNC(1)

sync - synchronizuje zbuforowany zapis z trwałym nośnikiem

sync [OPCJA] [PLIK]...

Synchronizuje zbuforowany zapis z trwałym nośnikiem

Jeśli poda się jeden lub więcej plików, synchronizuje wyłącznie je lub zawierające je systemy plików.

synchronizuje jedynie dane plikowe, bez niechcianych metadanych
synchronizuje systemy plików zawierające wskazane pliki
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Spójność jest gwarantowana w zależności od systemu. Więcej informacji znajduje się we wskazanych niżej opisach wywołań systemowych.

Napisane przez Jima Meyeringa i Giuseppe Scrivano.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

fdatasync(2), fsync(2), sync(2), syncfs(2)

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/sync
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) sync invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4