LSATTR(1) General Commands Manual LSATTR(1)

lsattr - wypisuje atrybuty plików z linuksowego systemu plików ext2

lsattr [ -RVadlpv ] [ pliki... ]

lsattr wypisuje atrybuty plików z drugiego rozszerzonego systemu plików Linuksa (ext2). Opis atrybutów i ich znaczenia znajduje się w chattr(1).

Rekurencyjnie wypisuje atrybuty katalogów oraz ich zawartość.
Wypisuje wersję programu.
Wypisuje wszystkie pliki w katalogach, włączając pliki zaczynające się od ".".
Wypisuje katalogi jak inne pliki, zamiast wypisywać ich zawartość.
Print the options using long names instead of single character abbreviations.
List the file's project number.
Wypisuje wersję i numer pokolenia (generation number) pliku.

lsattr został napisany przez Remy'ego Carda <Remy.Card@linux.org>. Obecnie opiekuje się nim Theodore Ts'o <tytso@alum.mit.edu>.

Nie ma żadnych :-).

lsattr jest częścią pakietu e2fsprogs i jest dostępny na stronie http://e2fsprogs.sourceforge.net.

chattr(1)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

luty 2023 E2fsprogs wersja 1.47.0