ATD(8) System Manager's Manual ATD(8)

atd - uruchamia zadania kolejkowane do późniejszego wykonania

atd [-l load_avg] [-b batch_interval] [-d] [-f] [-s]

atd uruchamia zadania kolejkowane przez at(1).

Określa ograniczenie wskaźnika obciążenia (load factor), powyżej którego zadania wsadowe nie powinny być uruchamiane, zamiast używania wbudowanego wskaźnika 0.8. Dla systemów SMP mających n procesorów, zapewne wskaźnik ten powinien zostać ustawiony na wartość większą od n-1.
Określa minimalny odstęp w sekundach pomiędzy startem dwu zadań wsadowych (domyślnie 60).
Tryb debugowania. Wyświetla komunikaty o błędach na standardowe wyjście błędów zamiast wykorzystywania syslog(3). Ta opcja włącza również -f.
Uruchamia atd jako proces pierwszoplanowy.
Przetwarza kolejkę at/batch tylko jednokrotnie. Służy głównie do uzyskania zgodności ze starszymi wersjami at; atd -s jest odpowiednikiem starego polecenia atrun.

atd nie będzie działać, jeśli katalog do przechowywania wyników jest zamontowany przez NFS, nawet jeżeli opcja no_root_squash NFS-u jest ustawiona.

/var/spool/atd Katalog przechowujący zadania, powinien mieć uprawnienia dostępu równe "700", a jego właścicielem powinien być "daemon".

/var/spool/atd Katalog przechowujący wyniki (wyjście), powinien mieć uprawnienia dostępu równe "700", a jego właścicielem powinien być "daemon".

/etc/at.allow, /etc/at.deny Określają, kto może używać systemu at.

at(1), at.deny(5), at.allow(5), cron(8), crontab(1), syslog(3).

Funkcjonalność atd powinna być wcielona do cron(8).

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

14 listopada 2009 r.