ATD(8) System Manager's Manual ATD(8)

atd - spouští úlohy, které čekají ve frontě na pozdější provedení

atd [-l prům_zátěž] [-b interval_dávek] [-d] [-f] [-s]

atd spouští úlohy vložené do fronty programem at(1).

Určuje omezující faktor zátěže, při jehož překročení se nemají provádět dávkové úlohy, na jinou hodnotu, než je přednastavená 0.8. Pro SMP systém s n procesory budete pravděpodobně chtít nastavit tuto hodnotu výše než n-1.
Určuje minimální interval v sekundách mezi spuštěním dvou dávkových úloh (přednastaveno 60).
Debug; print error messages to standard error instead of using syslog(3). This option also implies -f.
Run atd in the foreground.
Zpracuje frontu programů at/batch pouze jednou. Toto je hlavně pro kompatibilitu se starými verzemi programu at; atd -s je ekvivalentní se starým příkazem atrun.

atd nebude fungovat, pokud je jeho spool adresář připojen pomocí NFS, a to i v případě, že je nastaveno no_root_squash.

/var/spool/atd Adresář pro ukládání úloh; měl by mít práva 700, vlastník root.

/var/spool/atd Adresář pro ukládání výstupu; měl by mít práva 700, vlastník root.

/etc/at.allow, /etc/at.deny určují, kdo může používat at.

at(1), at.deny(5), at.allow(5), cron(8), crontab(1), syslog(3).

Funkce atd by měly být zahrnuty do programu cron(8).

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Ondřej Kavka <ondrej.kavka@pslib.cz>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

14. listopadu 2009