WHO(1) Кориснички команди WHO(1)

ИМЕ

who - покажи кој е логиран

СИНОПСИС

who [ОПЦИЈА]... [ ФАЈЛ | АРГ1 АРГ2 ]

ОПИС

Испринтај информации за корисниците што се логирани во моментот.

исто како -b -d --login -p -r -t -T -u
времето на последниот системски бут
испринтај ги мртвите процеси
испринтај линија со наслови на колони
испринтај системски логин процеси
пробување да се канонизираат доменските имиња преку DNS
само имињата на хостови и кориници поврзани со стандарден влез
испринтај активни процеси почнати од init
сите кориснички имиња и број на корисници што се логирани
испринтај тековно ниво(runlevel)
испринтај само име, линија и време (стандардно)с
испринтај последното сменување на системскиот часовник
додади ги корисничките статусни порако како +, - или ?
излистај ги логираните корисници
исто како -T
исто како -T
прикажи ја оваа помош и излези
прикажи информации за верзија и излези

Ако ФАЈЛ не е заведен, користи /var/run/utmp. /var/log/wtmp како ФАЈЛ. АКО АРГ1 АРГ2 се заведени, -m претпоставува: 'am i' или 'mom likes' се вообичаени.

АВТОР

Напишано од Joseph Arceneaux, David MacKenzie и Michael Stone.

РЕПОРТИРАЊЕ НА ГРЕШКИ

Онлајн помош за GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Репортирање на грешки и проблеми со преводот на https://translationproject.org/team/mk.html

АВТОРСКИ ПРАВА

Авторски права © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца GPLv3+: GNU GPL верзија 3 или покасно https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ова е слободен софтвер: вие сте слободни да го промените или да го дистрибуирате. Нема НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, до степен дозволен од закон.

ВИДЕТЕ ИСТО

Цела документација https://www.gnu.org/software/coreutils/who
или достапна покално преку: info '(coreutils) who invocation'

ПРЕВОД

Македонскиот превод на оваа рачна страница е создаден од Kristijan Velkovski <me@krisfremen.com>

Овој превод е слободна документација; ве молиме да погледнете во GNU Генералната Јавна Лиценца верзија 3(GPLv3) или покасно за условите на копирање и дистрибуција. Нема ЛЕГАЛНА ОДГОВОРНОСТ.

Ако најдете грешка во преводот на овој прирачник, ве молиме пишете на Kris Fremen.

Април 2023 GNU coreutils 9.3