EBOOK-VIEWER(1) calibre EBOOK-VIEWER(1)

ebook-viewer - ebook-viewer

ebook-viewer [options] file

Zobrazit e-knihu.

Kdykoliv předáváte parametry pro ebook-viewer, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

Pokračovat ve čtení naposledy otevřené knihy
Odpojit od řídícího terminálu, pokud nějaký je (pouze pro Linux)
Vynutit nové načtení všech otevřených knih
Pokud je zadáno, okno Prohlížeče e-knih se pokusí při spuštění otevřít na celou obrazovku.
zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit
Otevřít nové okno prohlížeče, i když je nastavena možnost použít pouze jedno okno prohlížeče.
Pozice, na které otevřít zadanou knihu. Pozice je umístění nebo pozice, které můžete získat pomocí akce Přejít na->Umístění v ovládacích prvcích prohlížeče. Případně můžete použít formu toc:něco, což se otevře na umístění první položky obsahu, která obsahuje řetězec "něco". Forma toc-href:něco bude odpovídat href (interní cíl odkazu) uzlům obsahu. Shoda je přesná. Pokud chcete porovnat podřetězec, použijte formu toc-href-contains:něco. Forma ref:něco použije odkazy Režimu odkazu. Forma regex:něco bude po otevření knihy hledat regulární výraz něco.
Pokud je zadáno, okno Prohlížeče e-knih se pokusí při spuštění zobrazit v popředí.
zobrazit číslo verze programu a ukončit

Kovid Goyal

Kovid Goyal

května 31, 2024 7.12.0