EBOOK-VIEWER(1) calibre EBOOK-VIEWER(1)

ebook-viewer - ebook-viewer

ebook-viewer [options] файл

Преглед на е-книга.

Винаги, когато предавате аргументи на ebook-viewer, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

ОБЩИ НАСТРОЙКИ

Продължи да четене на предишна книга
Отдели от контролния терминал, ако има (само за Linux)
Принудително презареждане на всички отворени книги
Ако е указано, прозорецът на E-book viewer, ще се опита да отвори цял екран, когато е стартиран.
Покажи това помощно съобщение и излез
Open a new viewer window even when the option to use only a single viewer window is set
Позицията, на която да отворите указаната книга. Позицията е местоположение или позиция, която може да получите, използвайки Отиди на->Локация в контролите за преглед. Като алтернатива може да използвате формуляра toc:something и той ще се отвори на мястото на първия запис на съдържанието, който съдържа низ "something". Формата toc-href:something ще съответства на href (дестинация за вътрешна връзка) на toc възли. Съвпадението е точно. Ако искате съвпадение на подниз, използвайте формуляра toc-href-contains:something. Формулярът ref:something ще използва препратки в референтен режим. Формата за търсене: something ще търси нещо, след като отвори книгата. Формулярът regex:something ще потърси регулярния израз something след отваряне на книгата.
Ако е посочено, прозорецът на E-book viewer, ще се опита да излезе отпред, когато е стартиран.
покажи версия на програмата и излез

Kovid Goyal

Kovid Goyal

май 31, 2024 7.12.0