EBOOK-VIEWER(1) calibre EBOOK-VIEWER(1)

ebook-viewer - ebook-viewer

ebook-viewer [options] file

Zobacz książkę.

Ilekroć przekazujesz argumenty do ebook-viewer, które zawierają spacje, ujmuj je w cudzysłowy. Na przykład: "/some path/with spaces"

Kontynuuj czytanie ostatnio otwartej książki
Odłącz od terminala sterującego, jeśli istnieje (tylko Linux)
Wymuś ponowne załadowanie wszystkich otwartych książek
Jeśli określono, okno przeglądarki e-booków będzie próbowało otworzyć pełny ekran po uruchomieniu.
wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie
Otwiera nowe okno przeglądarki, nawet jeśli ustawiona jest opcja używania tylko jednego okna przeglądarki.
Pozycja, w której ma zostać otwarta określona książka. Pozycja to lokalizacja lub pozycja, którą można uzyskać za pomocą czynności Idź do->Lokalizacja w kontrolkach przeglądarki. Alternatywnie możesz użyć formularza toc:coś, a otworzy się on w miejscu, w którym znajduje się pierwsza pozycja Spisu treści zawierająca ciąg „coś”. Formularz toc-href:something będzie pasował do href (miejsca docelowego łącza wewnętrznego) węzłów toc. Dopasowanie jest dokładne. Jeśli chcesz dopasować podłańcuch, użyj formularza toc-href-contains:coś. Formularz ref:coś będzie używał odwołań do trybu Odniesienia. Formularz search:coś będzie szukał czegoś po otwarciu książki. Forma regex:coś będzie szukać wyrażenia regularnego coś po otwarciu książki.
Jeśli określono, okno przeglądarki e-booków będzie próbowało wysunąć się z przodu po uruchomieniu.
wyświetla wersję programu i kończy działanie

Kovid Goyal

Kovid Goyal

maja 31, 2024 7.12.0