EBOOK-POLISH(1) calibre EBOOK-POLISH(1)

ebook-polish - ebook-polish

ebook-polish [options] input_file [output_file]

Dopracowywanie książek jest dodawaniem ostatniego szlifu do twoich książek.

Dopracowywanie powoduje jedynie niewielkie zmiany w kodzie książki. W odróżnieniu od konwersji w tym przypadku nie są zmieniane arkusze CSS, nazwy plików, rozmiar czcionki, marginesy itp. Na każdym etapie wykonywane są jedynie minimalne zmiany, potrzebne do uzyskania pożądanego efektu.

Tego narzędzia należy użyć na ostatnim etapie tworzenia książki

Należy pamiętać, że dopracować można jedynie książki w formatach AZW3 lub EPUB

Ilekroć przekazujesz argumenty do ebook-polish, które zawierają spacje, ujmuj je w cudzysłowy. Na przykład: "/some path/with spaces"

Dodaje łączniki opcjonalne do wszystkich słów w książce. Pozwala to, bo książka lepiej wyglądała przy wyjustowanym tekście, gdy czytnik nie obsługuje automatycznego dzielenie wyrazów.
Bezstratna kompresja obrazów w książce, aby zmniejszyć rozmiar pliku bez wpływu na jakość obrazu.
Ścieżka do zdjęcia na okładkę. Zmienia okładkę określoną w e-booku. Jeśli nie ma okładki lub okładka nie jest właściwie zidentyfikowana, wstawia nową.
Pobierz zasoby zewnętrzne, takie jak obrazy, arkusze stylów itp., które wskazują na adresy URL zamiast plików w książce. Wszystkie takie zasoby zostaną pobrane i dodane do książki, tak aby książka nie odwoływała się już do żadnych zasobów zewnętrznych.
Osadź wszystkie czcionki, które zostały użyte w dokumencie wejściowym, ale nie zostały jeszcze w nim osadzone. Spowoduje to przeszukanie systemu w poszukiwaniu czcionek, a jeśli zostaną one znalezione, osadzenie ich w e-booku. Upewnij się, że masz licencję jeśli nie używasz darmowych czcionek.
wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie
Wstaw na początku książki "metryczkę", która zawiera wszystkie informacje o książce takie jak tytuł, etykiety, autorów, serię, komentarze itp. Jeśli wcześniej wstawiono metryczkę zostanie ona zamieniona na nową.
Ścieżka do pliku OPF. Metadane książki są uaktualniane na podstawie pliku OPF.
Usuń poprzednią metryczkę
Usuwa łączniki opcjonalne z wszystkich tekstów w książce.
Usuń wszystkie nieużywane reguły CSS z arkuszy stylów i <style> tagi. Niektóre książki utworzone z szablonów produkcyjnych mogą mieć dużą liczbę dodatkowych reguł CSS które nie pasują do żadnej rzeczywistej treści. Te dodatkowe zasady mogą spowolnić czytelników które muszą je wszystkie przeanalizować.
Konwertuj myślniki, cudzysłowy, wielokrotne łączniki itp. na ich poprawne typograficzne odpowiedniki. Należy pamiętać, że algorytm może czasami generować błędne rezultaty, szczególnie przy apostrofach na początku skrótów w języku angielskim
Podzbiór znaków jest tworzony aby zredukować osadzoną czcionkę jedynie do znaków użytych w książce. Może to znacznie ograniczyć wielkość pliku czcionki (zazwyczaj do około połowy) Jeśli na przykład w książce użyto specjalnej czcionki dla tytułów podzbiór będzie zawierać wyłącznie znaki użyte w tytułach. Albo jeżeli w książce jest osadzona czcionka w odmianie zwykłej i pogrubionej oraz pochylonej ale pogrubienie i pochylenie używane jest rzadko albo nie używane zupełnie to czcionki w odmianie pogrubionej i pochylonej mogą zostać ograniczone do zaledwie kilku znaków albo usunięte całkowicie. Jedyną niedogodnością takiego rozwiązania jest to, że jeśli później zdecydujesz się dodać dodatkowy tekst do książki to może się okazać, że brakuje niektórych znaków
Aktualizuj wewnętrzną strukturę książki, jeśli to możliwe. Na przykład aktualizuje książki EPUB 2 do EPUB 3.
Wyświetl więcej informacji, przydatne przy debugowaniu.
wyświetla wersję programu i kończy działanie

Kovid Goyal

Kovid Goyal

maja 31, 2024 7.12.0