EBOOK-POLISH(1) calibre EBOOK-POLISH(1)

ebook-polish - ebook-polish

ebook-polish [options] input_file [output_file]

Полиране на книги е всичко за поставяне блясъка на съвършенството върху вашите внимателно изработени е-книги.

Полиране се опитва да сведе до минимум промените във вътрешния код на вашата е-книга. За разлика от конверсия, не сплесква CSS, преименува файлове, променя размери на шрифт, коригира полета и т.н. Всяко действие изпълнява само минималния набор от промени, необходими за желания ефект.

Трябва да използвате този инструмент като последна стъпка в процеса за създаване на ваша е-книга.

Имайте предвид, че полиране работи само на файлове във AZW3 или EPUB форматите.

Винаги, когато предавате аргументи на ebook-polish, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

ОБЩИ НАСТРОЙКИ

Добавяне на къси тирета към всички думи в книгата. Това позволява по-добро рендиране на книгата, когато текстът е подравнен, в четци, които не поддържат сричкопренасяне.
Компресиране без загуба на изображения в книгата, за намаляване на файловия размер, без засягане качеството на изображение.
Път до изображение на корица. Променя корицата, посочена в е-книгата. Ако не присъства корица, или корицата не е правилно идентифицирана, вмъква нова корица.
Download external resources such as images, stylesheets, etc. that point to URLs instead of files in the book. All such resources will be downloaded and added to the book so that the book no longer references any external resources.
Вграждане на всички шрифтове, които са посочени в документа и още не са вградени. Това ще сканира компютъра ви за шрифтовете и ако бъдат намерени, те ще бъдат вградени в документа. Моля, гарантирайте, че имате подходящ лиценз за вграждане на шрифтовете, използвани в този документ.
Покажи това помощно съобщение и излез
Вмъкване на "книжна обложка" страница в началото на книгата, която съдържа всички метаданни на книгата като заглавие, етикети, автори, поредици, коментари, и т.н. Всяка предишна книжна обложка ще бъде заменена.
Път до OPF файл. Метаданните в книгата се актуализират от OPF файла.
Премахнете предишна вмъкната страница с книжна обложка.
Премахнете късите тирета от целия текст в книгата.
Отстранете всички неизползвани CSS правила от листове със стилове и <стил> етикети. Някои книги създадени от производствени шаблони може да имат голям брой допълнителни CSS правила които не съвпадат с някакво действително съдържание. Тези допълнителни правила могат да забавят четците, които трябва да анализират всички.
Конвертирайте в обикновен текст тирета, елипси, кавички, множество тиренца и т.н. в техните типографски правилни еквиваленти. Отбележете, че алгоритъмът понякога може да генерира неправилни резултати, особено когато участват единични кавички в началото на намаляването.
Поднастройване на шрифтове означава намаляване на вграден шрифт, който да съдържа само знаците, използвани от този шрифт в книгата. Това значително намалява размера на файловете с шрифтове (наполовина шрифтовите размери на файловете са често срещани). За пример, ако книгата използва конкретен шрифт за заглавки, тогава поднастройка ще намали този шрифт, за да съдържа само знаците, присъстващи в действителните заглавки в книгата. Или ако книгата вгражда bold и italic версии на шрифт, но получер и italic текстът е сравнително рядък, или отсъства напълно, тогава bold и italic шрифтове могат или да бъдат намалени само до няколко знаци или напълно премахнати. Единственият недостатък на поднастройване-шрифтове е, че ако при по-късна дата, на която решите да добавите още текст към ваши книги, новоприбавеният текст може да не е обхванат от шрифта на подмножество.
Надграждане вътрешните структури на книгата, ако е възможно. Например, надгражда EPUB 2 книги до EPUB 3 книги.
Произвеждайте повече многословен изход, полезен за отстраняване на грешки.
покажи версия на програмата и излез

Kovid Goyal

Kovid Goyal

май 31, 2024 7.12.0