ctanh(3) Library Functions Manual ctanh(3)

ctanh, ctanhf, ctanhl - tangens hiperboliczny liczb zespolonych

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

#include <complex.h>
double complex ctanh(double complex z);
float complex ctanhf(float complex z);
long double complex ctanhl(long double complex z);

Funkcje te zwracają tangens hiperboliczny liczby zespolonej z.

Funkcja tangensa hiperbolicznego liczb zespolonych jest zdefiniowana jako:


ctanh(z) = csinh(z) / ccosh(z)

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
ctanh(), ctanhf(), ctanhl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

C11, POSIX.1-2008.

glibc 2.1. C99, POSIX.1-2001.

cabs(3), catanh(3), ccosh(3), csinh(3), complex(7)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06