cabs(3) Library Functions Manual cabs(3)

cabs, cabsf, cabsl - wartość bezwzględna liczby zespolonej

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

#include <complex.h>
double cabs(double complex z);
float cabsf(float complex z);
long double cabsl(long double complex z);

Funkcja te zwracają wartość bezwzględną liczby zespolonej z. Wynik jest liczbą rzeczywistą.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
cabs(), cabsf(), cabsl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

C11, POSIX.1-2008.

glibc 2.1. C99, POSIX.1-2001.

Funkcja jest obecnie aliasem dla hypot(a, b) (lub co jest równoważne dla sqrt(a*a + b*b)).

abs(3), cimag(3), hypot(3), complex(7)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Sędrowski (ptm.berlios.de) <sedros@gmail.com>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06