CCOSH(3) Podręcznik programisty Linuksa CCOSH(3)

ccosh, ccoshf, ccoshl - cosinus hiperboliczny liczb zespolonych

#include <complex.h>
double complex ccosh(double complex z);
float complex ccoshf(float complex z);
long double complex ccoshl(long double complex z);
Proszę linkować z -lm.

Funkcje te zwracają cosinus hiperboliczny liczby zespolonej z.

Funkcja cosinusa hiperbolicznego liczb zespolonych jest zdefiniowana jako:

ccosh(z) = (exp(z)+exp(-z))/2

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

cabs(3), cacosh(3), csinh(3), ctanh(3), complex(7)

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.11 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r.