bdflush(2) System Calls Manual bdflush(2)

bdflush - uruchamia, wypróżnia lub dostraja demona wypróżniania buforów (bdflush)

#include <sys/kdaemon.h>
[[przestarzałe]] int bdflush(int func, long *address);
[[przestarzałe]] int bdflush(int func, long data);

Uwaga: Od Linuksa 2.6 to wywołanie systemowe jest przestarzałe i niczego nie robi. Prawdopodobnie zostanie zupełnie usunięte w przyszłych wydaniach jądra. Obecnie zadania wykonywane wcześniej przez bdflush() obsługuje wątek jądra pdflush.

bdflush() uruchamia, wypróżnia, lub dostraja demona bdflush. Tylko proces uprzywilejowany (z przywilejem (ang. capability) CAP_SYS_ADMIN) może wywołać bdflush().

Jeśli func jest liczbą ujemną, lub zerem, a demon nie był uruchomiony, bdflush() wchodzi w kod demona i nigdy nie powraca.

Jeśli func wynosi 1, niektóre bufory są zapisywane na dysk.

Jeśli func wynosi 2 lub więcej i jest parzyste (najniższy bit jest 0), to address jest adresem długiego słowa, a parametr dostrajający o numerze (func-2)/2 zostaje zwrócony pod tym adresem do wywołującego.

Jeśli func jest równe 3, lub więcej i jest nieparzyste (najniższy bit wynosi 1), to data jest długim słowem, a jądro nadaje tę wartość parametrowi dostrajającemu o numerze (func-3)/2.

Zestaw parametrów, ich wartości i prawidłowych zakresów jest zdefiniowany w kodzie źródłowym jądra Linux, w pliku fs/buffer.c.

Jeśli func jest ujemne lub jest zerem, a demon uruchomi się pomyślnie, bdflush() nigdy nic nie zwraca. W pozostałych wypadkach po pomyślnym zakończeniu zwracana jest wartość 0, a w przypadku błędu zwracana jest wartość -1 i ustawiane errno wskazując rodzaj błędu.

Próbowano wejść w kod demona po tym, jak inny proces zrobił to samo.
address wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.
Próbowano odczytać lub zapisać nieprawidłowy numer parametru, lub nadać parametrowi nieprawidłową wartość.
Wywołujący nie posiada przywileju (ang. capability) CAP_SYS_ADMIN.

Linux.

Od glibc 2.23, glibc już nie obsługuje tego przestarzałego wywołania systemowego.

sync(1), fsync(2), sync(2)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06