XWD(1) General Commands Manual XWD(1)

xwd - zrzuca obraz okna X

xwd [-debug] [-help] [-nobdrs] [-out file] [-xy] [-frame] [-add value] [-root | -id wdid | -name wdname ] [-icmap] [-screen] [-silent] [-display host:dpy] [-version]

Xwd to narzędzie do zrzucania zawartości okien X Window System. Xwd umożliwia użytkownikom X zapisywanie obrazów okien w specjalnie sformatowanych plikach zrzutu. Plik ten może być potem odczytywany przez różne narzędzia X w celu ponownego wyświetlenia, drukowania, edycji, formatowania, itp. Okno docelowe jest wybierane przez kliknięcie na nim wskaźnikiem myszy. Na początku zrzucania włączany jest dzwonek klawiatury, a po jego zakończeniu, dzwonek dzwoni dwukrotnie.

Enable debug mode.
Argument ten umożliwia określenie, do którego serwera się podłączyć; zobacz X(1).
Drukuje informacje o użyciu.
Argument en mówi, że zrzut okna nie powinien zawierać pikseli, składających się na jego obramowanie. Jest to przydatne w sytuacjach, kiedy użytkownik życzy sobie włączenia zawartości okna do dokumentu jako ilustracji.
Ten argument umożliwia użytkownikowi podanie pliku wyjściowego zrzutu. Domyślnym punktem zrzutu jest standardowe wyjście.
Ta opcja tyczy się tylko kolorowych wyświetlaczy. Wybiera format `XY' zrzucania, zamiast domyślnego `Z'.
Ta opcja określa wartość ze znakiem, która będzie dodawana do każdego piksela.
Ta opcja wskazuje, że podczas ręcznego wybierania okna, ramka menedżera okien powinna być załączona.
Ta opcja wskazuje, że do zrzutu powinno zostać wybrane okno główne, bez wymagania od użytkownika wybrania okna wskaźnikiem.
Ta opcja wskazuje, że okno o podanym identyfikatorze zasobu powinno być wybrane do zrzutu, bez oczekiwania od użytkownika wybrania go wskaźnikiem.
Ta opcja wskazuje, że okno o podanej właściwości WM_NAME powinno być wybrane do zrzutu, bez oczekiwania od użytkownika wybrania okna wskaźnikiem.
Normalnie mapa kolorów wybranego okna używana jest do uzyskania wartości RGB. Ta opcja wymusza zamiast tego użycie zainstalowanej mapy kolorów ekranu.
Ta opcja wskazuje, że żądanie GetImage, użyte do uzyskania obrazu powinno być wykonane na raczej oknie głównym niż bezpośrednio na określonym oknie. W ten sposób możesz uzyskać kawałki innych okien, które zakrywają podane okno, a co ważniejsze, można złapać menu i inne elementy, które są niezależne od okien, lecz istnieją na podanym oknie.
Działa cicho, tj. nie dzwoni dzwonkami podczas pracy.
This option indicates that xwd should print its version information and exit.

ŚRODOWISKO

Dla uzyskania domyślnego hosta i numeru wyświetlacza.

Plik definicji formatu X Window Dump File.

xwud(1), X(7)

Tony Della Fera, Digital Equipment Corp., MIT Project Athena
William F. Wyatt, Smithsonian Astrophysical Observatory

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

xwd 1.0.9 X wersja 11