WCSNCAT(3) Podręcznik programisty Linuksa WCSNCAT(3)

wcsncat - łączy dwa łańcuchy szerokich znaków

#include <wchar.h>
wchar_t *wcsncat(wchar_t *dest, const wchar_t *src, size_t n);

Funkcja wcsncat() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strncat(3). Kopiuje co najwyżej n szerokich znaków z łańcucha src i dokleja je na koniec łańcucha szerokoznakowego określonego przez dest. Dodaje na koniec również kończący szeroki znak null (L'\0').

Łańcuchy nie mogą zachodzić na siebie.

Programista musi zagwarantować, że jest miejsce na przynajmniej wcslen(dest)+n+1 szerokich znaków w dest.

wcsncat() zwraca dest.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
wcsncat() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

strncat(3), wcscat(3)

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

6 marca 2019 r. GNU