wcsncat(3) Library Functions Manual wcsncat(3)

wcsncat - concatenează două șiruri de caractere late

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <wchar.h>
wchar_t *wcsncat(wchar_t destinație[restrict .n],
         const wchar_t sursă[restrict .n],
         size_t n);

Funcția wcsncat() este echivalentul în caractere late al funcției strncat(3). Aceasta copiază cel mult n caractere late din șirul de caractere late indicat de sursă la sfârșitul șirului de caractere late indicat de destinație și adaugă un caracter null de terminare (L'\0').

Șirurile nu se pot suprapune.

Programatorul trebuie să se asigure că există spațiu pentru cel puțin wcslen(destinație)+n+1 caractere late la destinație.

wcsncat() returns destinație.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
wcsncat() Siguranța firelor MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, C99.

strncat(3), wcscat(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06