wcpcpy(3) Library Functions Manual wcpcpy(3)

wcpcpy - copiază un șir de caractere late, returnând un indicator la sfârșitul acestuia

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <wchar.h>
wchar_t *wcpcpy(wchar_t *restrict dest, const wchar_t *restrict src);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

wcpcpy():

  Începând cu glibc 2.10
    _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
  Înainte de glibc 2.10:
    _GNU_SOURCE

Funcția wcpcpy() este echivalentul în caractere late al funcției stpcpy(3). Aceasta copiază șirul de caractere late indicat de src, inclusiv caracterul lat null de terminare (L'\0'), în matricea indicată de dest.

Șirurile nu se pot suprapune.

Programatorul trebuie să se asigure că există spațiu pentru cel puțin wcslen(sursă)+1 caractere late la destinație.

wcpcpy() returnează un indicator la sfârșitul șirului de caractere late dest, adică un indicator la caracterul lat null de terminare.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
wcpcpy() Siguranța firelor MT-Safe

POSIX.1-2008.

strcpy(3), wcscpy(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06