WATCH(1) Comenzi utilizator WATCH(1)

watch - execut- un program periodic, afișând ieșirea pe întreg ecranul

watch [opțiuni] comanda

watch rulează comanda în mod repetat, afișând rezultatul și erorile (primul conținut al ecranului). Acest lucru vă permite să urmăriți modificarea ieșirii programului în timp. În mod implicit, comanda este rulată la fiecare 2 secunde și watch va rula până când este întrerupt.

Emite un bip dacă comanda are o ieșire diferită de zero.
Interpretează secvențele de culori și stil ANSI.
Nu interpretează secvențele de culori și stil ANSI.
Evidențiază diferențele dintre actualizările succesive. Dacă este specificat argumentul opțional permanent, atunci watch va afișa toate modificările de la prima iterație.
Îngheață actualizările la producerea unei erori la ieșirea comenzii și iese după apăsarea unei taste.
Iese, când ieșirea comenzii se modifică.
Specifică intervalul de actualizare. Comanda nu va permite un interval mai rapid de 0,1 secunde, în care valorile mai mici sunt convertite. Ambele semne de separare a zecimalelor „.’ și „,”, funcționează pentru orice configurare regională. Variabila de mediu WATCH_INTERVAL, poate fi utilizată pentru a configura în mod persistent un interval care nu este implicit (urmând aceleași reguli și formatare).
Face ca watch să încerce să ruleze comanda la fiecare --interval secunde. Încercați-o cu ntptime (dacă este prezent) și observați cum fracțiile de secunde rămân (aproape) aceleași, spre deosebire de modul normal în care acestea cresc continuu.
Iese, când ieșirea comenzii nu se modifică pentru numărul de cicluri dat.
Nu rulează programul la redimensionarea terminalului, ieșirea programului va apărea din nou la următoarea rulare obișnuită.
Dezactivează antetul care afișează intervalul, comanda și ora curentă în partea de sus a afișajului, precum și următoarea linie goală.
Dezactivează încadrarea liniilor (prin împărțirea lor la lățimea ferestrei). Liniile lungi vor fi trunchiate în loc să fie transferate pe linia următoare.
Pasează comanda la exec(2) în loc de la sh -c, ceea ce reduce nevoia de a folosi ghilimele suplimentare pentru a obține efectul dorit.
Afișează acest mesaj de ajutor.
Afișează informațiile despre versiune și iese.

0
Succes.
1
Diverse eșecuri.
2
Bifurcarea procesului de monitorizare a eșuat.
3
Înlocuirea ieșirii standard a procesului-copil din partea de scriere a conductei a eșuat.
4
Execuția comenzii a eșuat.
5
Închiderea conductei de scriere a procesului-copil a eșuat.
7
O încercare de a crea o conductă IPC a eșuat.
8
Obținerea valorii de returnare a procesului-copil cu waitpid(2) a eșuat sau comanda a ieșit din eroare.
«watch» va transmite starea de ieșire a comenzii ca stare de ieșire a procesului-copil.

Comportamentul lui watch este afectat de următoarele variabile de mediu.

Intervalul de actualizare, urmează aceleași reguli ca și opțiunea --interval din linia de comandă.

Se utilizează procesarea opțiunii POSIX (adică procesarea opțiunii se oprește la primul argument care nu este opțiunea). Aceasta înseamnă că opțiunile de după comandă nu vor fi interpretate de watch.

După redimensionarea ferestrei terminalului, datele nu vor fi reformatate corespunzător până la următoarea actualizare programată. Orice evidențiere obținută cu opțiunea --differences va fi de asemenea pierdută. Atunci când se utilizează opțiunea --no-rerun, nu va fi vizibilă nicio ieșire.

Caracterele care nu se imprimă sunt eliminate din ieșirea programului. Utilizați cat -v ca parte a unei secvențe de comandă creată cu caracterul conductă (|) dacă doriți să le vedeți.

Combinația de caractere care ar fi trebuit să fie afișată în ultima coloană de pe ecran poate să fie afișată cu o coloană mai devreme sau să nu fie afișată deloc.

Combinațiile de caractere nu sunt niciodată considerate diferite în modul --differences. Sunt luate în considerare doar caracterele de bază.

Liniile goale care urmează imediat după o linie care se termină în ultima coloană nu sunt afișate.

Modul --precise nu are încă funcții de sincronizare pentru a compensa o comandă al cărei timp de execuție este mai mare de --interval secunde. watch poate ajunge, de asemenea, într-o stare în care să declanșeze în rafală cât mai multe execuții ale comenzii pentru a „prinde din urmă” execuțiile anterioare care rulează mai mult decât --interval (de exemplu, netstat(8) luând ani de zile într-o căutare DNS).

Pentru a urmări corespondența, ați putea rula comanda:

watch -n 60 from

Pentru a urmări conținutul modificării unui director, puteți utiliza următoarea comandă:

watch -d ls -l

Dacă sunteți interesat doar de fișierele deținute de utilizatorul „nicu”, ați putea folosi:

watch -d 'ls -l | fgrep nicu'

Pentru a vedea rezultatul folosirii ghilimelelor, încercați următoarea comandă:

watch echo $$
watch echo '$$'
watch echo "'"'$$'"'"

Pentru a vedea rezultatul sincronizării precise, încercați să adăugați opțiunea -p la următoarea comandă:

watch -n 10 sleep 1

Puteți urmări ca administratorul dumneavoastră să instaleze cel mai recent nucleu cu ajutorul comenzii:

watch uname -r

(Rețineți că -p nu este garantat să funcționeze la reporniri, mai ales din cauza a ntpdate (dacă este prezent) sau a altor mecanisme de schimbare a timpului de pornire)

Trimiteți rapoartele de eroare la procps@freelists.org

17.01.2023 procps-ng