WATCH(1) Användarkommandon WATCH(1)

watch — kör ett program periodiskt och visa utdata i helskärm

watch [flaggor] kommando

watch kör kommando upprepade gånger, och visar dess utmatning och fel (den första skärmen). Detta gör att du kan se programmets utdata ändras över tiden. Som standard körs kommando varannan sekund och watch körs tills det avbryts.

Pip om kommandot har en slutstatus skild från noll.
Tolka ANSI:s färg- och stilsekvenser.
Tolka inte ANSI:s färg- och stilsekvenser.
Markera skillnaderna mellan påföljande uppdateringar. Om det valfria argumentet permanent anges kommer watch visa alla ändringar sedan den första iterationen.
Frys uppdateringar vid kommandofel, och avsluta efter en tangenttryckning.
Avsluta när utdata från kommando ändras.
Ange uppdateringsintervall. Kommandot kommer inte tillåta snabbare uppdateringar än 0,1 sekunders intervall, då mindre värden kommer konverteras. Både ”.” och ”,” fungerar för alla lokaler. Miljövariabeln WATCH_INTERVAL kan användas för att sätta ett bestående annat intervall än standard (och följer samma regler och formatering).
Gör att watch försöker köra kommando var --interval sekund. Prova det med ntptime (om tillgängligt) och notera hur delarna av sekunden är (nästan) desamma, till skillnad mot det normala läget då de ökar kontinuerligt.
Avsluta när utmatningen från kommando inte ändras under det angivna antalet cykler.
Kör inte programmet när terminalens storlek ändras, utdata från programmet kommer återkomma vid nästa ordinarie körtillfälle.
Slå av huvudet som visar intervallet, kommandot och aktuell tid längst upp på skärmen, liksom den följande tomma raden.
Slå av radbrytning. Långa rader kommer huggas av istället för att brytas till nästa rad.
Skicka kommando till exec(2) istället för sh -c vilket reducerar behovet av extra citationstecken för att få den önskade effekten.
Visa hjälptext och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

0
Gick bra.
1
Diverse fel.
2
Att grena av processen att övervaka misslyckades.
3
Att ersätta en barnprocess standard ut med skrivsidan av ett rör misslyckades.
4
Kommandokörningen misslyckades.
5
Att stänga barnprocessens skrivrör misslyckades.
7
Att skapa ett IPC-rör misslyckades.
8
Att få reda på barnprocessens returvärde med waitpid(2) misslyckades, eller kommandot gav upp vid ett fel.
övriga
Watch kommer skicka vidare kommandots slutstatus som barnets slutstatus.

Beteendet hos watch påverkas av följande miljövariabler.

Uppdateringsintervall, följer samma regler som kommandoradsflaggan --interval.

POSIX flagghantering används (d.v.s., flaggbearbetning slutar vid det första argumentet som inte är en flagga). Detta betyder att flaggor efter kommando inte tolkas av watch självt.

När storleken på terminalen ändras kommer inte skärmen ritas om korrekt förrän nästa schemalagda uppdatering. All markering med --differences går också förlorade vid den uppdateringen. När flaggan --no-rerun används kommer ingen utdata vara synlig.

Icke skrivbara tecken tas bort från programs utdata. Använd cat -v som en del av kommandoröret om du vill se dem.

Kombinerande tecken som är tänkta att visas som tecknet i sista kolumnen på skärmen kan komma att visas en kolumn för tidigt, eller kan komma att inte visas alls.

Kombinerande tecken räknas aldrig som olika i läget --differences. Endast grundtecknet räknas.

Tomma rader direkt efter en rad som slutar i sista kolumnen visas inte.

Läget --precise har inte ännu avancerad temporal distorsionsteknik för att kompensera för ett kommando som tar mer än --intervall sekunder att köra. watch kan också hamna i ett läge där det i snabb följd kör så många exekveringar det kan av kommando för att komma ifatt efter en tidigare körning som varit längre än --interval (till exempel om netstat(8) tar evigheter för att göra en DNS-uppslagning).

För att titta efter post skulle du kunna göra

watch -n 60 from

För att se innehållet i en katalog ändras kan du använda

watch -d ls -l

Om du bara är intresserad av filer som ägs av användaren kalle skulle du kunna använda

watch -d 'ls -l | fgrep kalle'

För att se effekterna av att citera, prova dessa

watch echo $$
watch echo '$$'
watch echo "'"'$$'"'"

För att se effekten av att hålla tiden med precision, prova att lägga till -p till

watch -n 10 sleep 1

Du kan se om din administratör installerar den senaste kärnan med

watch uname -r

(Observera att -p inte är garanterat att fungera över en omstart, särskilt med hänsyn till ntpdate eller andra mekanismer som ändrar tiden under uppstart)

Skicka felrapporter till procps@freelists.org Skicka synpunkter på översättningen till tp-sv@listor.tp-sv.se

2023-01-17 procps-ng