wait4(2) System Calls Manual wait4(2)

wait3, wait4 - așteaptă ca procesul să își schimbe starea, stil BSD

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <sys/wait.h>
pid_t wait3(int *_Nullable wstatus, int options,
      struct rusage *_Nullable rusage);
pid_t wait4(pid_t pid, int *_Nullable wstatus, int options,
      struct rusage *_Nullable rusage);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

wait3():

  Începând cu glibc 2.26:
    _DEFAULT_SOURCE
      || (_XOPEN_SOURCE >= 500 &&
        ! (_POSIX_C_SOURCE >= 200112L
          || _XOPEN_SOURCE >= 600))
  De la glibc 2.19 la glibc 2.25:
    _DEFAULT_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500
  glibc 2.19 și versiunile anterioare::
    _BSD_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500

wait4():

  Începând cu glibc 2.19:
    _DEFAULT_SOURCE
  glibc 2.19 și versiunile anterioare:
    _BSD_SOURCE

Aceste funcții sunt nestandardizate; în programele noi, este preferabilă utilizarea lui waitpid(2) sau waitid(2).

Apelurile de sistem wait3() și wait4() sunt similare cu waitpid(2), dar returnează în plus informații despre utilizarea resurselor despre copil în structura indicată de rusage.

În afară de utilizarea argumentului rusage, următorul apel wait3():


wait3(wstatus, options, rusage);

este echivalent cu:


waitpid(-1, wstatus, options);

În mod similar, următorul apel wait4():


wait4(pid, wstatus, options, rusage);

este echivalent cu:


waitpid(pid, wstatus, options);

Cu alte cuvinte, wait3() așteaptă orice copil, în timp ce wait4() poate fi utilizat pentru a selecta un anumit copil, sau copii, pe care să aștepte. Pentru mai multe detalii, consultați wait(2).

Dacă rusage nu este NULL, struct rusage către care indică va fi completat cu informații contabile despre copil. A se vedea getrusage(2) pentru detalii.

Ca și în cazul lui waitpid(2).

Ca și în cazul lui waitpid(2).

Niciunul.

4.3BSD.

SUSv1 a inclus o specificație a wait3(); SUSv2 a inclus wait3(), dar a marcat-o ca LEGACY; SUSv3 a eliminat-o.

Includerea <sys/time.h> nu este necesară în zilele noastre, dar crește portabilitatea; (într-adevăr, <sys/resource.h> definește structura rusage cu câmpuri de tip struct timeval definite în <sys/time.h>).

În Linux, wait3() este o funcție de bibliotecă implementată pe lângă apelul de sistem wait4().

fork(2), getrusage(2), sigaction(2), signal(2), wait(2), signal(7)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06