wait4(2) System Calls Manual wait4(2)

wait3, wait4 - wacht op proces beëindiging, BSD stijl

Standard C bibliotheek (libc, -lc)

#include <sys/wait.h>
pid_t wait3(int *wstatus, int options, struct rusage *rusage);
pid_t wait4(pid_t pid, int *wstatus, int options,
      struct rusage *_NULL_baarrusage);
Feature Test Macro´s eisen in glibc (zie feature_test_macros(7)):

wait3():

  Vanaf glibc 2.26:
    _DEFAULT_SOURCE
      || (_XOPEN_SOURCE >= 500 &&
        ! (_POSIX_C_SOURCE >= 200112L
          || _XOPEN_SOURCE >= 600))
  Van glibc 2.19 tot 2.25:
    _DEFAULT_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500
  glibc 2.19 en eerder:
    _BSD_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500

wait4()

  Vanaf glibc 2.19:
    _DEFAULT_SOURCE
  Glibc 2.19 en eerder:
    _BSD_SOURCE

Deze functies zijn niet standaard; in nieuwe programma´s is het gebruik van waitpid(2) of waitid(2) te prefereren.

De wait3() en wait4() systeem aanroepen zijn vergelijkbaar met waitpid(2), maar retourneren additioneel nog informatie over hulpbron gebruik van het kind in de structure aangewezen door rusage.

Anders dan het gebruik van het rusage argument, de volgende wait3() aanroep:


wait3(wstatus, opties, rusage);

is equivalent aan:


waitpid(-1, wstatus, opties);

Vergelijkbaar, de volgende wait4() aanroep:


wait4(pid, wstatus, opties, rusage);

is equivalent aan:


waitpid(pid, wstatus, opties);

Met andere woorden, wait3() wacht op elk kind, terwijl wait4() gebruikt kan worden om een specifiek kind, of kinderen, te selecteren op welk gewacht wordt. Zie wait(2) voor verdere details.

Als rusage niet NULL is, dan zal de door rusage aangewezen structure worden gevuld met accounting informatie over het kind. Zie getrusage(2) voor details.

Zoals voor waitpid(2).

Zoals voor waitpid(2).

Geen.

4.3BSD.

SUSv1 bevatte een specificatie van wait3(); SUSv2 bevatte wait3(), maar markeerde het als VEROUDERD; SUSv3 verwijderde het.

Het aanroepen van <sys/time.h> is tegenwoordig niet nodig, maar verhoogd overdraagbaarheid. (Inderdaad, <sys/resource.h> gedefinieerd de rusage structure met velden van het type struct timeval gedefinieerd in <sys/time.h>.)

Op Linux, wait3() is een bibliotheek functie geïmplementeerd bovenop de wait4() systeem aanroep.

fork(2), getrusage(2), sigaction(2), signal(2), wait(2), signal(7)

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

31 oktober 2023 Linux man-pages 6.06